Stipendiatstilling innen bekkenbunn, styrketrening og idrettsaktivitet ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 11 maj 2018

Ved Seksjon for idrettsmedisinske fag (SIM) er det ledig en stipendiatstilling som inngår i seksjonens strategiske forskningsfelt “Kvinnehelse” med spesiell fokus på bekkenbunnsproblematikk i idrett. Ved SIM vil stipendiatstillingen være knyttet til et definert prosjekt som omhandler forekomst av dysfunksjon i bekkenbunnen under aktivitet, måling av funksjon, risikofaktorer og effekt av styrketrening av bekkenbunnsmusklene hos idrettsutøvere. Prosjektet vil rettes direkte mot utøvere i idretter med presumptivt stor belastning på bekkenbunnen slik som turn og vektløfting/styrkeløft.

Krav til kompetanse

Søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet ved NIH (eksamen av høyere grad/mastergradseksamen med karakteren 2,5/B eller bedre). Det er en fordel å ha erfaring fra kvantitativ klinisk/ praksisnær forskning. Prosjektet innebærer samarbeid med mange instanser og personer med ulik fagbakgrunn. Personlig egnethet er viktig, spesielt gode evner til kommunikasjon og systematisk, selvstendig arbeid. I tillegg er det ønsket at kandidaten holder et høyt kompetansenivå i vitenskapelig metode og evner å uttrykke sin forskning gjennom engelskspråklige artikler i vitenskapelige tidsskrift.

 Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Karakterer fra masterstudiet
 • Kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
 • Høy metodisk kompetanse
 • Gode engelsk kunnskaper
 • Dokumentert og relevant erfaring fra prosjektarbeid
 • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 4 år med undervisningsplikt/alternativt tre år uten undervisningsplikt. Dersom 4 år framgår stipendiatens arbeidsplikt av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole, p.t. 25 %. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole. Stillingen er plassert i kode 1017. For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 vurderes.

 Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi kan tilby

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi ønsker deg velkommen inn i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Kontaktpersoner/fag: Professor Kari Bø, kari.bo@nih.no, tlf. 99047363

Kontaktperson/administrasjon:

Søknaden

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no innen 11.05.2018.

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

 • CV
 • Attester
 • Vitnemål
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen

Etter tilsetting vil fullstendig prosjektbeskrivelse inklusive forslag til plan for gjennomføringen av PhD-utdanning/framdriftsplan måtte utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak på PhD-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting av stipendiatstillinger i predefinerte prosjekter, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på PhD-studiet.

Søk stillingen på vår hjemmeside nih.no 

www.nih.no under Forskning finnes mer detaljerte opplysninger under doktorgradsstudier, herunder forskrift og søknadsskjema.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.