Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 13 april 2015: “Jag tvivlar på idrottsvetenskapen” med Bo Carlsson

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, April 13, 13:15–15:00. The seminar will be in Swedish.


bo-carlsson


Jag tvivlar på idrottsvetenskapen

Bo Carlsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Genom att ställa frågan om huruvida idrottsvetenskap är eller kan bli (samhälls-)vetenskapligt intressant syftar Bo Carlsson i den här essän till att diskutera idrottsvetenskapens karaktär, status, utveckling och dess inneboende problem – samt dess inneboende möjligheter. Via en genomgång av ämnesområdets utveckling, och dess relation till praktiken, diskuteras dess (bristande) hantering av bland annat normativitet, instrumentalism, kontextualism och relativism. Härigenom definieras ämnets samhällsvetenskapliga potential, och bland annat sportifieringsprocessen lanseras som ett möjligt bidrag till vår förståelse av vårt (post)moderna samhälle.

Vidare granskas och presenteras några texter – varav några som tillkommit utanför den idrottsvetenskapliga disciplinen – som intressanta och framgångsrika exempel på denna utveckling av ämnets potential, bortom den mer eller mindre förblindande och förförande idrotten. Slutsatsen är att idrottsvetenskap har stora möjligheter att utvecklas som en intressant, relevant och givande samhällsvetenskap – om inte idrotten och dess praktik tillåts driva fram instrumentellt och normerande tunnelseende

Carlssons essä är en svidande vidräkning med så kallad idrottsrelevant forskning; vad författaren vill se är idrottsvetenskapligt relevant forskning. Few and far between är ett engelskt uttryck som väl beskriver situationen inom svensk idrottsforskning i det hänseendet.

Förberedelse inför seminariet: Läs Jag tvivlar på idrottsvetenskapen! och Vad bör idrottssociologin göra?


BO CARLSSON är utnämnd till professor i såväl idrottsvetenskap som rättssociologi, och har bland annat publicerat boken Idrottens rättskulturer, samt en rad peer review-artiklar med basen i idrottsjuridisk problematik. Genom att ta utgångspunkt i sin transfer från rättssociologi till idrottsvetenskap, och de personliga dilemman som följer på en sådan övergång, vill Carlsson ytterligare problematisera idrottsvetenskapens status, position och relevans, i kölvattnet efter konferensen och temanumret ”Position and Relevance of Sport Science” (i Sport in Society).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.