Public defence of doctoral thesis | “We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs | Katarzyna Herd, Lund University

On Friday, November 16, 2018, at 10:15, Katarzyna Herd will present and defend her dissertation “We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs at the Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, at LUX, room C126.

The external reviewer is Professor Birgitta Svensson, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, and the examining committee is made up of Professor Mats Greiff, Malmö University; Dr. Karin Salomonsson, Lund University; and Dr. Cecilia Trenter, Linnaeus University.

Katarzyna Herd’s principal supervisor has been Professor Lars-Eric Jönsson, Lund University; Dr. Sara Berglund, Malmö University, has been assistant supervisor.


Katarzyna Herd’s thesis is available here in full text, open access.


English abstract (see below for Swedish summary)

This dissertation investigates how history is produced, what roles it plays, and what forms it takes in four Swedish football clubs – AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and Malmö FF.
The overreaching aim is to describe and analyse how history is produced and performed in football clubs, and the implications this development has for football and for the understanding of history. The focus is on how history is produced and performed, played with, in a non-academic setting, a place where everything can be employed to help one’s club, where nothing is sacred, but much is accepted. A place where people can make history and become history on a weekly basis.

The ethnographic material used was collected through interviews, observations, shadowing, photos and netnography. The ethnography of history-making provides a glimpse of how individual stories fuel and are fed by collective memories that, through repetitive rites and rituals, produce narratives that push forward, in the never-ending quest for history.

The process of establishing memories is crucial for constructing a group identity. Analysing historical production reveals how an intersection of emotions, collective memory and engaged performance has an impact on individuals and on the clubs. In this perspective, football becomes a case study for research in similar environments that attract public attention and emotional responses. By analysing the complex processes through concepts of ritual, collective memory, narrative, myth, performance and materiality, this dissertation studies possible structures of historical productions.


Svensk sammanfattning

’We can make new history here’ handlar om hur olika svenska fotbollsklubbar producerar och uttrycker historia. Detta genom att analysera klubbar och supportrar genom begreppen ritual, kollektivt minne, berättande, myt, performans och materialitet för att presentera möjliga strukturer av historieproduktion.

Fotboll, som ett exempel på historieproduktion, innefattar olika processer och känslor som uttrycks i vissa (återkommande) mönster. Historieproduktion i fotbollssammanhang är inte inriktad på rekonstruktion av faktisk historia eller sanning, utan tar sikte på framtiden – nästa match, nästa säsong, nästa transferfönster, nästa seger eller misslyckande som då kan bli historia.

Processen att producera historia har uttryck som kan observeras i andra sammanhang än fotboll, men fotbollen har vissa speciella egenskaper. För att producera och uttrycka historia engagerar supportrar sig i olika former. Klistermärken, banderoller, sånger, flaggor, resor till bortamatcher, användningen av sociala medier, pyroteknik, tackande av spelare eller hatande av spelare är bara några av inslagen i det återkommande engagemanget runt fotbollen, inte enbart under match. Detta engagemang genererar berättelser, berättande som ger historia. Fotboll underlättar möjligheterna till individuellt engagemang och ger förväntningar på visst beteende och gör supportrar till utövare av ritualer (magiker) som förbereder bilder och dockor, dans och hopp, och som sjunger för att hjälpa laget att vinna.

De berättelser som diskuteras i denna avhandling är flexibla berättelser baserade på historiska referenser och används för att röra om i och rama in den instabila och oförutsägbara fotbollsframtiden. Klubbar visar sin historia för att skapa en sammanhängande, stabil (klubb)identitet. De känslomässiga och materiella delarna i fotbollshistoria är beroende av varandra. Under vissa omständigheter kan känslor ersätta tegel och stål, som när klubbarna måste riva sina gamla arenor och flytta till nya platser. Berättelser som skapas kring det fysiska kan bli historiska berättelser, som översätter materialiteten till känslor och upprätthåller identiteter. Processen fortsätter med att berättelser ger en plattform för att producera materiella ting, såsom banderoller, flaggor, skjortor, som sedan används att producera historia.

Avhandlingen ger en inblick i hur historieproduktionen inom fotboll går till. Avhandlingen visar på komplexiteten i konstruktionen av historia. Berättelser uppstår, matar och matas av kollektiva minnen, mytologiseras och framförs i återkommande ritualer som konstruerar en historia som sträcker sig framåt, i det oändliga.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.