Linnéuniversitetet söker universitetslektor i idrottsvetenskap (140818)

idrottsvetenskap-lnuVälkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

 • Ämnesområde för befattningen:Idrottsvetenskap
 • Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar
 • Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:

Anställningen riktar sig företrädesvis mot idrottsvetenskaplig forskning och utbildning gentemot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa. Samtidigt ingår man i den samlade idrottsvetenskapliga miljön, vilket innebär insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält.

I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

n central uppgift är arbete med forskningsutveckling inom framförallt området kring lärarprofessionen i idrott och hälsa. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och, i samverkan med andra medarbetare, utveckling samt drivande av den tillhörande forskningsmiljön. Miljön har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas och i miljöarbetet ingår även samverkan med nationella och internationella forskare/nätverk samt det omgivande samhället. Därutöver är man en del i den samlade idrottsvetenskapliga forskningsmiljön som inkluderar bland annat medverkan i institutionens forskningskollegium och seminarier. Med tanke på att en väsentlig del av anställningen utgörs av samverkan med olika intressenter utanför universitetet, är en förutsättning fullgod behärskning av såväl muntlig som skriftlig kommunikation på det svenska språket.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav

 • Avlagd doktorsexamen i idrottsvetenskap, pedagogik alternativt närliggande ämne eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning[1] eller att på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • Dokumenterad samarbetsförmåga.

Andra bedömningsgrunder

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå kring det innehåll och inom de utbildningsområden anställningen avser
 • Dokumenterad erfarenhet av lärararbete inom skolan eller genomgången lärarutbildning.
 • Dokumenterad kunskap om skolans styrning och regelverk
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete 

Avvägning mellan bedömningsgrunder 

 1. Vetenskaplig skicklighet
 2. Pedagogisk skicklighet
 3. Erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå inom de utbildningsområden anställningen avser
 4. Erfarenhet av lärargärning inom grundskolan/gymnasieskolan

Kontaktpersoner:

Du ansöker genom att gå in på annonssidan. Längst ner i annonsen klickar du på ansök.

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2014. Ange diarienummer 2014/236.2-2-1


[1] Kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.