Läkarvetenskapen om träning och graviditet

Pressmeddelande från World Village of Women Sports

Fortsätt träna under graviditeten

Många gravida kvinnor slutar att träna – helt i onödan. De medicinska rekommendationerna är nämligen tydliga: fysisk aktivitet under graviditet ger en rad positiva hälsoeffekter och ska istället uppmuntras.

– Under förutsättning att graviditeten är normal och att man mår bra så finns det många goda argument för att gravida kvinnor bör ägna sig åt någon form av träning. Studier har bland annat visat att risken för högt blodtryck och graviditetsdiabetes minskar. Det finns också all anledning att se till att undvika övervikt som vi vet innebär olika medicinska risker för fostret, säger professor Angelica Lindén Hirschberg vid Karolinska Universitetssjukhuset som dessutom är medlem av World Village of Womens Sports vetenskapliga råd.

Ända in på 2000-talet rådde det en viss osäkerhet kring de medicinska effekterna av träning för gravida kvinnor. Många valde försiktighetsprincipen av rädsla för komplikationer för såväl kvinnan som fostret. De första vetenskapligt baserade riktlinjerna på området kom år 2002 och efter det följde en strid ström av internationella rapporter – alla med samma huvudbudskap: Fortsätt träna!

– I den så kallade Cochrane-rapporten från 2006 är slutsatsen att aerobt inriktad träning under graviditeten förbättrar den fysiska prestationsförmågan samt ger kvinnan en positiv bild av den egna kroppen, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Naturligtvis finns det aktiviteter som är mindre lämpliga under en graviditet. Däribland kan nämnas olika typer av kontaktsporter där risken för traumaskador onekligen är en faktor. Kampsporter bör exempelvis undvikas från den fjärde graviditetsmånaden och framåt. Dit hör även sporter med en inbyggd fallrisk, som ridsport och klättring. Men även om det finns aktiviteter och tillfällen – exempelvis vid sammandragningar i livmodern – där det är klokast att avstå så är det generella mönstret likväl att många gravida kvinnor än i dag är onödigt försiktiga.

– Ju fler vetenskapliga rapporter som kommer, desto färre har antalet restriktioner blivit. Den internationella forskningen har till exempel kunnat visa att det inte föreligger någon ökad risk för missfall eller för tidig födsel vid träning under graviditeten, säger Angelica Lindén Hirschberg som även medverkar vid Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports (SCMSS) i Malmö mellan 19 och 22 september.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.