Danska forskare: Lagsporter stärker folkhälsan

Pressmeddelande från Københavns Universitet:

Forskning i holdspil styrker folkesundheden

Københavns Universitet og den samlede danske idrætsverden går sammen i det hidtil største projekt herhjemme med oprettelsen af Center for Holdspil og Sundhed. Det nye center samler forskere inden for idræt og sundhed under et tag. Forskerne skal hjælpe idrætsverdenen, kommuner, virksomheder og private idrætsudøvere med nye metoder og ideer inden for holdspil og dermed fremme folkesundheden. En uddeling på 33 millioner kr. fra Nordea-fonden muliggør det nye center.

– Forskning på Københavns Universitet viser, at fodbold fremmer sundheden og er yderst motiverende. Med Center for Holdspil og Sundhed vil vi udbrede forskningen til også at omfatte mange andre former for holdspil. Det er mange menneskers erfaring, at det er sjovere, hvis man dyrker sport sammen med andre. Holdspil kan styrke både sundheden, det sociale fællesskab og skabe glæde i hverdagen for den enkelte, siger professor Jens Bangsbo, der leder det nye center på Institut for Ernæring, Fysisk Aktivitet og Idræt på Københavns Universitet.

Forskning og formidling for de mange

Selv om mange danskere er fysisk aktive og dyrker idræt i foreninger eller på egen hånd, er der også en stor del af befolkningen, som er fysisk inaktive. Det er i høj grad denne del af befolkningen, som det nye center skal forsøge at aktivere.

– Det nye center vil i samarbejde med bl.a. idrætsforeninger og kommuner skabe nye tilbud og måder at praktisere fodbold, håndbold og andre former for holdspil, som både er attraktive, sjove og sunde på samme tid. For at dette skal blive en succes, har vi opbygget centret, så forskere med forskellig viden arbejder sammen. Det gælder bl.a. humanfysiologer, sociologer og psykologer, siger professor Jens Bangsbo.

To millioner medlemmer

Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Boldspil-Union (DBU) med samlet knap to millioner medlemmer vil samarbejde med det nye center om at udvikle og implementere både nye og allerede kendte holdspilsaktiviteter. Målet med det nye center er, at omsætte forskningsresultaterne hurtigt i formidling, undervisning og nye aktiviteter rundt om i landet.

Den danske idrætsverden ser frem til samarbejdet med det nye center:

– Vi har i de seneste år haft et tæt samarbejde med forskerne for at få belyst sammenhænge mellem boldspil og sundhed, og vi glæder os til at styrke dette samarbejde med det nye center. Vi har i DIF igangsat fleksible motionstilbud inden for en række holdspil som fodbold, håndbold, basketball og volleyball, og vi forventer, at det nye center kan bidrage med væsentlige input til, hvorledes vi kan rekruttere og fastholde fysisk inaktive voksne og unge via vores nye motionstilbud, siger DIFs formand Niels Nygaard.

– I DGI forventer vi et tæt samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed, og vi ser frem til at gøre brug af de forskningsresultater, der opnås. Vi forventer i særlig grad, at centret kan være med til at forny tilbuddene til voksne motionister inden for holdspil. DGI er i forvejen i gang med tiltag som f.eks. flexfodbold, og sådanne tiltag kan vi nu få forskningsmæssigt underbygget, siger formand for DGI, Søren Møller.

– Forskningen har vist, at fodbold er en effektiv og nem træningsform på vejen til et sundere liv. Derfor arbejder vi strategisk med at formidle denne viden ude i vores klubber og i kommunerne, blandt andet gennem vores Fodbold Fitness tilbud. Vi glæder os til at udbrede de erfaringer, som det nye Center for Holdspil og Sundhed kan bidrage med til gavn for en fortsat udvikling af fodboldspillet og dermed folkesundheden herhjemme, siger DBUs formand, Allan Hansen.

Nordea-fonden siger om uddelingen:

– Center for Holdspil og Sundhed er en markant satsning i Nordea-fondens arbejde på at fremme folkesundheden. Det sker gennem sund, sjov og social fysisk aktivitet tilpasset den enkelte dansker, siger bestyrelsesformand i Nordea-fonden, Mogens Hugo.

Center for Holdspil og Sundhed åbner officielt med et arrangement om eftermiddagen den 3. oktober 2012.

Læs mere på www.holdspil.ku.dk

Kontakt

Center for Holdspil og Sundhed: Jens Bangsbo 28 75 16 23
DIF: Formand Niels Nygaard: 20 73 71 12
DGI: Formand Søren Møller: 23 29 02 34
DBU: Pressetalsmand Jacob Wadland: 51 31 53 24
Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers: 28 40 84 80

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.