Førsteamanuensis i idrettspedagogikk till Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist: 03.04.2018

Det er ledig en stilling som førsteamanuensis i idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk.

Seksjonens fagområde

Seksjonen arbeider med studier, pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, med vekt på studieprogrammenes innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser. Herunder har seksjonen et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU) hel og deltid, friluftslivsfag (FLL) og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen tar årlig opp 15 masterstudenter på sitt 2-årige program ved seksjonen. Undervisning og veiledning gis på alle nivåer.

Faglige oppgaver og ansvarsområde

Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbasert undervisning i fagområdene FAF, FKI samt PPU. En særlig oppgave er å arbeide med å videreutvikle FAF-studiet i en praktisk-pedagogisk retning. Vedkommende bør derfor ha kunnskap om og erfaring med tilpasset fysisk aktivitet innen pedagogiske virksomheter Til stillingen ligger også veiledning av studenter, samt undervisning i ulike praksiskontekster. Programledelse vil også på sikt kunne bli tillagt stillingen. Stillingen er tillagt 50% FoU og 50% undervisning.

Krav til kompetanse

Det kreves doktorgrad innen idrettsvitenskap. Personer med doktorgrad innen annet relevant fagområde oppfordres også til å søke, dersom tema er relevant for stillingen. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert, praksisrelevant og nyskapende undervisning. Seksjonen arbeider for å styrke NIHs tre samfunnsoppdrag; utdanning, forskning og formidling. Søkere bør beskrive sitt pedagogiske grunnsyn, hvilken forskning man ønsker utvikle og hvordan man vil utvikle samarbeidet med det omgivende samfunn.

For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for tilsetting som førsteamanuensis etter Universitets- og høgskoleloven. Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

 • 
Erfaring fra relevant undervisning knyttet til seksjonens fagfelt, med spesiell vekt på FAF
 • Interesse for og erfaring med studentinvolverende undervisningsformer
 • Kjennskap til norsk barnehage, skole og utdanningssystem, og læreryrket
 • Spesialpedagogisk kompetanse
 • Erfaring med forskning og undervisning på tematikker omkring mangfold / diversitet.
 • Kvalitet, relevans og omfang av publiserte vitenskapelige arbeider
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Ambisjoner og ideer for videreutvikling av seksjonens undervisnings- og forskningsfelt.

En forutsetning for fast tilsetting er at søkeren tilfredsstiller kravene til universitets –og høgskolespedagogisk basiskompetanse. Tilsatte uten formell universitets- eller høgskolepedagogisk basiskompetanse gis mulighet til godkjent kurs i løpet av to år etter tiltredelsen. Undervisningsspråk vil være norsk og engelsk. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Søkere som har et annet morsmål, forplikter seg til å lære norsk i løpet av 3 år.

Vilkår

Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens regulativ i stillingskode 1011 førsteamanuensis. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens regulativ SKO 1434 (kr 558 500 – 673 800) avhengig av kompetanse og erfaring
 • Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi ønsker deg velkommen inn i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskoles campus i Oslo.

Andre opplysninger

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuell annen prøving.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknaden

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitenskapelige arbeider (max10)
 • Kopier av vitnemål, attester og andre vedlegg som er relevante for stillingen (i form av PDF dokumenter)
 • En fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveres inn

Kontaktpersoner

For mer informasjon om stillingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med

Seksjonsleder Aage Radmann, +47 48146643, aage.radmann@nih.no

Områdeansvarlig HR-lønn Maren R Olaisen tlf. 23 26 20 59, m.r.olaisen@nih.no (ved spørsmål om digital søknad)

Søknadsfrist: 03.04.2018 | Søk stillingen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.