Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet


Befattning

  • FD, universitetslektor i idrottsvetenskap

Adress

  • Linnéuniversitetet
    Institutionen för idrottsvetenskap
    39182 Kalmar
  • Telefon: 070-4058960
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Kultursociologi, idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning, högre utbildning

Pågående projekt

  • Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH)

Publikationer i urval

Larsson, L., Linnér, S. & Schenker, K. (2016).  The doxa of PETE – Set in stone? European Physical Education Review.
Larsson, L. & Meckbach, J. (2015) Att utveckla rekryteringsmetoder och stödjande miljöer för unga ledare. I Idéer för idrottsutveckling. Fahlén, J. & Karp, S. (red.) SISU idrottsböcker
Larsson, L. & Meckbach, J. (2013). To Be or Not to Be Invited: Youth Sport: Young People’s Influence in Voluntary Sport. Sport Science Review, XXII (3-4), 187-204.
Backman, E. & Larsson, L. (2013). I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien. Lund: Studentlitteratur. Larsson, L. & Meckbach, J. (2012). Unga ledare behöver stöd. Svensk Idrottsforskning, 21(1), 22-26.
Larsson, L. & Linnér, S. (2011). Att utmana föreställningar om idrott. Svensk Idrottsforskning, 20(3) s. 13-17. ISSN 1103-4629.
Larsson, L. & Meckbach, J. (2010). Unga ledarprojekt inom Idrottslyftet. Aktuell Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, 81-106.
Larsson, L. (2009) Idrott – och helst lite med idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen. Doctoral Thesis. 347. Studies in Education in Arts and Professions 1.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.