Forskarprofil | Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH


karin-redelius

Befattning

 • FD, Lektor

Adress

 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 STOCKHOLM
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrottens påverkans- och lärprocesser (Pedagogik)

Pågående projekt

 • Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning.
 • Barns och ungdomars inställning till och villkor för att bedriva fysisk aktivitet..

Nyligen avslutade projekt

 • Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran
  (Avhandlingsproblem, juni 2002)
 • Ung ledare sökes. En studie av Riksidrottsförbundets satsning på unga ledare. (2004) (tillsammans med Georg Auberger & Charlotta Bürger Bäckström)
 • När ungdomar själva får välja. En studie av Riksidrottsförbundets projekt Ungdomsinitiativ – från idé till aktivitet (2005) (tillsammans med Björn Sandahl och Britta Thedin Jakobsson)

Publikationer

Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran. (Stockholm: HLS Förlag, 2002).
Pedagogiska perspektiv på idrott (Red. tilsammans med L-M Engström). (Stockholm: HLS Förlag, 2002).
“Föreningsidrotten som lärandemiljö”, Locus 3/02.
Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (2004) (red. tills med Håkan Larsson). Stockholm: Idrottshögskolan.

På idrottsforum.org

Paradoxes of Youth and Sport Margaret Jean Gatz, Michael A. Messner & Sandra Ball-Rokeach (red) Albany, NY: State University of New York Press 2002(recension 040420)
Child Development Through Sports James H. Humphrey Binghampton, NY: Haworth Press (recension 050606)
Kön–Idrott–Skola (artikel 051214, med Håkan Larsson och Birgitta Fagrell)
Education through Sport: An Overview of Good Practices in Europe Jan Janssens et al (red) Nieuwegein, Holland: Arko Sports Media 2004 (recension 060517)
Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport: Sixth EditionDaryl Siedentop Dubuque, IA: McGraw Hill 2006 (recension 070328)
Rethinking Gender and Youth Sport Ian Wellard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (recension 080423)
Physical Literacy: Throughout the Lifecourse Margaret Whitehead (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (recension 110330)
Inclusion and Exclusion Through Youth Sport Symeon Dagkas & Kathleen Armour (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 120509)
Children and Organised Sport Kate Alexander & Anne Stafford Edinburgh: Dunedin Academic Press 2011 (recension 130906)
Ungdom og idrett Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2016 (recension 170504)
This is why it is problematic to select children in sports (feature 201026)
The Politics of Physical Activity Joe Piggin Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (recension 211013)

Publicerad 2013-09-06 | Uppdaterad 2021-10-13

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.