More
  Home Tags Children’s and youth sports

  Tag: children’s and youth sports

  Lediga platser | Doktorander i idrottsvetenskap till forskarskolan Skola, sport och skärm: värdeladdade lärandepraktiker | Ansök senast den 11 oktober 2021

  Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker. Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar vid Uppsala universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. De doktorandprojekt som ska genomföras inom ramen för forskarskolan ska belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

  Pediatric Exercise Science, Volume 33, 2021, Issue 3

  PES is devoted to enriching the scientific knowledge of exercise during childhood. Articles focus on children’s unique responses to exercise. The Forum Editor’s pick from the current issue: Correlation Between Heart Rate at Maximal Fat Oxidation and Aerobic Threshold in Healthy Adolescent Boys and Girls by Marco Meucci, Vibhav Nandagiri, Venkata S. Kavirayuni, Alexander Whang, Scott R. Collier.

  Pediatric Exercise Science, Volume 33, 2021, Issue 2

  PES is devoted to enriching the scientific knowledge of exercise during childhood. Articles focus on children’s unique responses to exercise. The Forum Editor’s pick from the current issue: The Effect of Growth Hormone Treatment on Physical Performance Indices in Children With Idiopathic Short Stature by Adi Weinberg, Nitzan Dror, Katya Motin, Michal Pantanowitz, Dan Nemet, Alon Eliakim.

  Pediatric Exercise Science, Volume 33, 2021, Issue 1

  PES is devoted to enriching the scientific knowledge of exercise during childhood. Articles focus on children’s unique responses to exercise. The Forum Editor’s pick from the current issue: School-Based Exercise Intervention Improves Blood Pressure and Parameters of Arterial Stiffness in Children: A Randomized Controlled Trial by Sascha Ketelhut, Sebastian R. Ketelhut, Kerstin Ketelhut.

  Pediatric Exercise Science, Volume 32, 2020, Issue 4

  PES is devoted to enriching the scientific knowledge of exercise during childhood. Articles focus on children’s unique responses to exercise. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REGULATORY EFFICACY AND PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENTS WITH A CAVEAT: A CROSS-LAG DESIGN EXAMINING WEATHER by Kathleen S. Wilson, Kevin S. Spink.

  Unga vittnar om mer stillasittande liv under corona – ny forskning från Malmö universitet

  I våras startade ett forskningsprojekt vid Malmö universitet med syfte att studera coronakrisens effekter på idrott och fysisk aktivitet. – Enkätsvaren vi har fått in visar att unga verkar röra sig mindre, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare. Drygt 1100 personer har besvarat enkäten som forskarna skickade ut i april. 31 procent av de yngre mellan 16-20 år svarar att de har varit mindre aktiva under coronapandemin.

  Ledig plats | Stipendiat i barne- og ungdomsfotball @ Universitetet i Sørøst-Norge | Søknadsfrist 2020-10-01

  Et mål for forskningsprosjektet er å undersøke konsekvensene av den tydelige profesjonaliseringen som foregår i spillerutviklingen i norsk fotball. Norge henger forskningsmessig etter andre land innenfor tematikken «talentutvikling». Det vil derfor være av interesse å kontrastere funnene våre med studier gjort i andre land, som f.eks. Tyskland, England og Spania, men også til våre naboland Sverige, Danmark og Island.

  Pediatric Exercise Science, Volume 32, 2020, Issue 3

  PES is devoted to enriching the scientific knowledge of exercise during childhood. Articles focus on children’s unique responses to exercise. The Forum Editor’s pick from the current issue: EVALUATING GIRLS ON THE RUN IN PROMOTING POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: GROUP COMPARISONS ON LIFE SKILLS TRANSFER AND SOCIAL PROCESSES by Maureen R. Weiss, Lindsay E. Kipp, Alison Phillips Reichter, Nicole D. Bolter.

  Pediatric Exercise Science, Volume 32, 2020, Issue 2

  PES is devoted to enriching the scientific knowledge of exercise during childhood. Articles focus on children’s unique responses to exercise. Editor’s pick from the current issue: KINETIC AND KINEMATIC CHANGES IN VERTICAL JUMP IN PREPUBESCENT GIRLS AFTER 10 WEEKS OF PLYOMETRIC TRAINING by K. Katsikari, Eleni Bassa, Dimitrios Skoufas, Savvas Lazaridis, Christos Kotzamanidis, Dimitrios A. Patikas.

  Call for Papers | “Children and young people with disabilities in sport, physical activity and physical education”, Special issue of Sport, Education and Society. Call ends April 1, 2020

  This special edition seeks to bring together voices from social science and educational research, concerned with constructing theoretical and empirical knowledge about children and young people with disabilities in sport, physical activity and physical education. Studies from the perspective of children and young people with disabilities themselves would be particularly welcome as part of a broader endeavour to ‘give voice’ to a notably marginalised group.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial