Forskarprofil | Karin Grahn, Göteborgs universitet


Befattning

 • FD, lektor i idrottsvetenskap

Adress

 • Idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Box 300, 405 30 Göteborg
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Genusfrågor inom idrotten, framförallt frågor kring hur genus konstrueras inom föreningsidrotten. Barn, ungdomar och deras tränare står i fokus.

Pågående projekt


Publikationer i urval

 • Grahn, Karin (2014). Lång och biffig men lätt och smal. Svensk idrottsforskning, Nr 14, s. 24-28
 • Grahn, Karin (2014). Alternative discourses in the coaching of high performance youth sport: exploring language of sustainability. Reflective Practice, Vol 15, No 1, p. 40-52.
 • Grahn, Karin, och Viveka Berggren Torell. 2014. Barndom och genus i idrottslyftsprojekt på skoltid. Stockholm: Riksidrottsförbundet.
 • Barker-Ruchti, Natalie, Grahn, Karin and, Annerstedt, Claes (2013). Moving towards inclusion: An analysis of photographs from the 1926 Women’s Games in Gothenburg . International Journal of the History of Sport, Vol. 30, No 8, p.1-21.
 • Grahn, Karin (2014). Youth athletes, bodies, and gender: Gender constructions in textbooks used in coaching education programmes in Sweden. Sport, Education and Society, Vol. 19, No. 6, p. 735-751.
 • Grahn, Karin (2008). Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i idrottens tränarutbildning. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
 • Grahn, Karin (2006). Idrottare och flickor. Genuskonstruktioner i idrottens läromedel. Patriksson, G. (red). Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:S Årsbok 2006.Lund: SVEBI
 • Grahn, Karin (2003). Idrottsflickor och idrottspojkar i tränarutbildningens läromedel – texter, bilder och föreställningar sett ur ett genusperspektiv. Patriksson, G. (red) Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:S årsbok 2003. Lund: SVEBI
 • Grahn. Karin (2003). Hockey boys, ice princesses, gender values and the practise of  equality. Cordozo womens law journal, no 9, 449.
 • Grahn, Karin Idrottskvinnor och idrottsmän i text och bild – undersökning av utövare och ledare inom fyra idrotters studiematerial för ungdomstränarutbildningar. Halmstad: Högskolan i Halmstad (D-uppsats).

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-05-29

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.