Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 1 June 2015: “Socialt entreprenörskap – en begreppsdiskussion”

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, June 1, 13:15–15:00. The seminar will be in Swedish.

 


Socialt entreprenörskap – en begreppsdiskussion

Panel: Tomas Peterson, Mikaela Färnqvist,
Katarina Schenker, Jesper Fundberg
, m fl


social-entreprenurship-for-dummies

Entreprenörskap i den dagliga kontexten är ett mångtydigt begrepp och det har fått många olika betydelser. Ibland talar man om att en person är entreprenöriell i mening att hen är företagsam och får saker och ting gjorda. Begreppet har också en innovativ innebörd där en entreprenöriell person betraktas som kreativ och idérik. Ser vi till begreppets användning i ekonomiska tidskrifter och bland politiker tycks begreppet entreprenörskap ofta vara förknippat med företagsetablering – en entreprenör är någon som startat ett företag (finns även andra begrepp som till exempel intraprenör, dvs. någon som startat/gjort något innovativt inom en redan befintlig verksamhet).

I vår dagliga kommunikation kan vi ibland vara lite slarviga med våra begrepp, vilket återspeglas i att olika människor lägger olika innebörd i begreppen entreprenör och entreprenörskap. Som vetenskapligt ämne måste begreppen dock vara något mer distinkta. Syftet med seminariet är att mejsla fram en (eller flera) hållbara definitioner som kan utgöra grunden för kommande forskning.

Inför seminariet, läs texterna i pdf-filerna nedan.

acrobatreaderPeterson & Schenker

acrobatreaderFundberg & Färnqvist

 


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.