Forskarprofil | Karin Book, Malmö högskola


karin-bookBefattning

  • FD i kulturgeografi, lärare och forskare i bl a kulturgeografi, idrotts- och fritidsvetenskap

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 206 05 Malmö

Forskningsinriktning

  • Stadsutveckling och -planering, lokalisering och användning av arenor, aktiviteter och transporter, turismgeografi, place marketing, urbana trender

Pågående projekt

  • Arenors lokalisering, betydelse och användning – En studie av Handlaget finansierade arenor i Malmö (utvärdering finansierad av RF)

Publikationer i urval

  • Book K. (2005) Arenors lokalisering, betydelse och användning – Förslag på kulturgeografiska perspektiv, Svensk Idrottsforskning, nr 3-2005, s. 75-79
  • Book K. (2001) Stadens struktur – samhälleliga drivkrafter och effekter, i Book & Eskilsson: Stadens struktur. Varför och hur?, Meddelande från Lunds Universitets Geografiska Institutioner, avhandlingar 141
  • Book K. & Eskilsson L. (1999) Centrum – utarmning eller renässans? KFB-Rapport 1999:13

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-09-08

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.