More
  Home Tags Sustainability

  Tag: sustainability

  Call for Papers | “Environmental attunement in health, sport and physical education”. Special Issue of Sport, Education and Society | Call ends November 18, 2021

  This call seeks to examine diverse scholarship on the possibilities and challenges of expanding social, cultural, political and embodied connections to place, space and ‘nature’.  Because many tools are needed to examine the complexity of these issues, we welcome papers that engage with a variety of approaches; especially research that is imaginative and considered in the application of empirical, theoretical, speculative or other methods.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot epidemiologi och fysisk aktivitet, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Du kommer att vara involverad i ett projekt som handlar om hur kondition i olika faser av livet relaterar till olika diagnoser relaterade till hjärnhälsa samt ett projekt om betydelsen av arv och miljö för fysisk aktivitet och dess relation till psykisk hälsa. Du förväntas arbeta i ett tvärvetenskapligt team. Därtill kan tjänsten medföra undervisning inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

  Lediga platser | Stipendiat i sosiologi – idrett og bærekraftig samfunnsutvikling, till Nord universitet, Bodø | Sök senast den 30 september 2021

  Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosiologi og til faggruppen Ledelse og innovasjon, som har et aktivt forskningsmiljø innen idrettssosiologi gjennom forskningsgruppen Idrett og samfunn. Stipendiatstillingen kan ses i relasjon til det pågående forskningsarbeidet ved forskningsgruppen. Søkere inviteres til å skrive prosjektskisser som tematiserer bærekraftig utvikling i organisert idrett eller idrettsorganisasjoners rolle i bærekraftig samfunnsutvikling.

  Call for Papers | “Sustainability of Sport Management in the Post-COVID19 Era”, Special Issue of Sustainability. Call ends December 31, 2021

  Sport management scholars have mainly focused on environmental aspects of sustainability. However, the conceptualization of sustainability should be enriched by including economic, environmental, social, individual, and ethical aspects to provide meaningful insight into the sport industry in this unprecedented era. In line with this notion, this special issue aims to seek theoretical and practical investigation of sustainability in the field of sport management.

  Doktorandkurs | Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar, 7,5 hp. Malmö universitet, HT 2021

  Syftet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om idrottens och friluftslivets miljöpåverkan och miljöutmaningar historiskt och i dagens samhälle och hur de kan förstås utifrån sammanhang i tid och rum. Viktiga utgångspunkter är idrotten och friluftslivet som samhällsfenomen, rörelser och politikområden. Kursen behandlar olika aspekter av idrottens och friluftslivets utmaningar såsom historiska perspektiv, transporter, material och teknik, mark-och vatten användning, event, politik och påverkansinstrument.

  Call for Papers | Frontiers Research Topic: “Can Sport, Leisure, Tourism & Events be Powers for Good?”. Call ends April 19, 2021

  The overall purpose of this research theme is to advance current conceptions of – and critical reflection upon – the role, purpose and potential of sport, leisure, tourism and events (SLTE) in and for human society. The call is multi-disciplinary in nature but does require focus on one or more of the four elements in the proposed title, i.e. sport, leisure, tourism, and events.

  Call for Papers | “Recovery and Sustainability of the Sport Sector during the COVID-19 Pandemic”, Special Issue of Sustainability | Call ends April 30, 2021

  In this Special Issue, we invite contributions that examine the impact of COVID-19 on different aspects of the sport sector, illustrate how the sport sector has responded to the pandemic and how recovery can be sustained going forward. Likewise, we welcome studies of how COVID-19 has modified sport habits among the population, and affected the development of sport competitions and sport events, manufacturing and service activities.

  Call for Participation | Sport Science Online Meetup, 18–20 November 2020

  The Department of Sport Sciences at Malmö university, in collaboration with SVEBI, has the pleasure of inviting the Scandinavian sport science community to a series of digital seminars on November 18–20, 2020. This digital meetup will work as a pre-event for the SVEBI conference that will be hosted at Malmö University on 17–19 November 2021. We see the event as a terrific opportunity for the sport science community to meet – albeit digitally – and exchange experiences.

  Vacancy | PhD Research Fellow in sports, gender and sustainability @ University of South-Eastern Norway | Apply before October 1, 2020

  In this particular project, we seek to advance understandings of gender, sustainability and the organization of sport nationally, as well as internationally. More specifically, this project seeks to understand the workings of gender in the context of selected sport organizations, programs and/or initiatives in order to advance insights and possibly sport policies aimed at making sport more sustainable.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial