Disputas | Aspiring leaders at sport events: Perception and enactment of leadership av Annika Bodemar, Norges idrettshøgskole, 20 juni 2022


Annika Bodemar er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på NIH. Hun har studert hvordan strukturen og ledelsesprosessene faktisk fungerte under ungdoms-OL og snowboard-VM i 2012. 20. juni 2022 forsvarer hun sin doktorgrad om “Aspiring leaders at sports events” (last ned pdf) på NIH.

Hvordan oppfatter og utøver aspirerende ledere på idrettsarrangementer ledelse? Dette er det overgripende spørsmålet Annika Bodemar stiller i sin doktorgradsavhandling.

Avhandlingen er den første som undersøker unge (24–34 år) mellomlederes oppfatninger og utøvelse av ledelse på idrettsarrangement. Mer presist undersøker den former for organisering på idrettsarrangement på mikronivå med en kritisk tilnærming. Videre forklarer den nøkkeldrivere og resultater av konformitetsprosesser i ulike arrangementskontekster og belyser hvordan og hvorfor ledelse som form for organisering forsvinner i en idrettsarrangementskontekst.

Temaet adresserer hvordan unge ledere opplever den “virkelige verden”. Teoretisk sett tilfører avhandlingen mer detaljer og dybdeforståelse til arrangementsledelse hvor det gis inntrykk av at det utøves betydelig mer lederskap enn det som er tilfellet.

Data er innsamlet på to store idrettsarrangementer: Ungdoms OL (Youth Olympic Games YOG) i Innsbruck og VM i Snowboard (WSC) Oslo. På begge arrangementene var det et uttalt ønske om å ansette unge ledere og gi de muligheten å utøve ledelse. Studien er kvalitativ undersøkelse basert på 47 intervjuer med ansatte og frivillige som representerer ulike organisasjonsnivåer i organisasjonskomiteene, støttet av observasjoner før, under og etter arrangementene, feltnotater og dokumenter.

Avhandlingen bygger på fire artikler som hver for seg svarer på et forskningsspørsmål.

    1. Den første artikkelen undersøkes hvordan aspirerende ledere opplevde nivået av handlingsfrihet innenfor strukturen til IOC.
    2. Den andre artikkelen seg for WSC og drøfter hvordan aspirerende ledere takler usikkerhet og bidrar til å ro i havn et vellykket arrangement.
    3. Den tredje artikkelen aspirerende lederes tanker om organisasjonskonteksten og beskriver hvordan det utbroderte det seg ulike former for konformitet.
    4. Den siste forklarer hvordan og hvorfor lederskap som form for organisering blir visket ut på tre organisasjonsnivåer.

Bedømmelseskomite

Veiledere

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.