Forskarprofil | Birger Hedén, Lunds universitet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

birger-heden

Befattning

  • Tidigare lektor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Adress

  • Uardavägen 73, 224 71 Lund
  • Tel 0703-231233
  • E-post

Forskningsinriktning

  • Idrott i skönlitteratur

Pågående projekt

  • Idrottsskildringen i svensk roman intill 1960

Publikationer

  • ”Pingis – puts väck”, Skeptiska betraktelser, Lund 1999
  • ”Äventyr och epifani: några exempel på tidiga idrottsskildringar i svensk roman”,Tidskrift för litteraturvetenskap nr 4 2001
  • Uppsats om Börje Nordströms Idrottsföreningen De tre falkarna: en pojkhistoria utgiven som nr 188 i Barnbiblioteket Saga 1939 (under publ 2004)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-05-25

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message