Nätverk för svenska idrottsforskningsdoktorander

network-circlesCIF initierar doktorandnätverk

En av de saker som framkom i Nordic Evaluation of Sport Sciences var att tvärvetenskapliga samarbeten kan förbättra forskningens kvalitet. Även forskarutbildningen skulle gynnas av fler gränsöverskridande samarbeten. Det har även framkommit vid andra forum att det finns ett behov av ökad kontakt mellan doktorander inom idrottsforskningen.

Detta vill vi ta fasta på genom att initiera ett gränsöverskridande doktorandnätverk både vad gäller ämnesområden men också mellan lärosäten i Sverige.

Mål och syfte med nätverket 
Skapa ett nationellt nätverk för doktorander inom idrottsforskning i ett led att skapa samarbete mellan forskare samt att öka tillgänglighet av forskningsresultat

I ett första steg planerar vi att samla in information om doktorander för att kunna nå dessa personer med forskningsinformation.

Vi behöver därför din hjälp med två saker
1) namn och kontaktuppgifter på personer som finns vid din institution eller enhet som ska eller har påbörjat sin forskarutbildning

2) information om forskarutbildningskurser som planeras på din institution

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.