Utlysning av bidrag till forskningsprogram med inriktning hälsa och prestation inom idrott för barn och ungdom

barn-pingisI en långsiktig strategisk satsning utlyser Centrum för idrottsforskning (CIF) bidrag till forskningsprogram kring hälsa och prestation med inriktning barn- och ungdomsidrott.

Med forskningsprogram avses ett planerat forskningsarbete som är mer omfattande än ett enstaka forskningsprojekt och som ska vara mångvetenskapligt. Internationellt samarbete får gärna ingå. För denna ansökan är det viktigt att huvudsökandens och medsökandes kompetenser och uppgifter vad gäller det sökta programmet framgår, liksom en tydlig beskrivning av ekonomin, omfattande såväl motivering av sökta medel för programmet som övriga tillgängliga resurser. Olika delprojekt ingående i programmet ska beskrivas.

CIF ser möjlighet att bevilja anslag upp till 1 000 000 kronor per år under två år med möjlighet till förlängning med ett år. Sista ansökningsdag är tisdagen den 4 mars 2014 kl 17.00 (svensk tid). Projektbidrag kan disponeras från oktober 2014.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.