More
  Home Tags Centrum för idrottsforskning

  Tag: Centrum för idrottsforskning

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), september 2014

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Forskare - skriv för att bli läst!  CIF bjuder in till höstens doktorandnätverksträff. 16-17 oktober kommer höstens träff att genomföras med temat Skriftlig presentation av forskning - både vetenskapligt och populärvetenskapligt . Något ur programmet: Skrivande som en kreativ och utforskande process, Skrivande som färdighet och tankeverktyg och Hur kan vi utvecklas som skribenter? Träffen innehåller föreläsningar som varvas med workshops med...

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), maj 2014

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Barn- och ungdomskonferens 22 maj CIF arrangerar tillsammans med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en forskningskonferens vars syfte är att ge en översikt hur barn, med hänsyn tagen till deras fysiska, psykiska och sociala utveckling, kan möjliggöras att idrotta i en miljö som borgar för såväl prestationsutveckling som god hälsa. För barnets bästa En viktig utgångspunkt i statens idrottspolitik...

  Nytt nummer av Svensk idrottsforskning!

  Innehåll nr 1/2014 Ledare Per Nilsson Kort om idrottsforskning Antioxidanter på burk försämrar prestationen Filip Larsen och Tomas Schiffer Osäker väg tillbaka efter korsbandsskada Joanna Kvist och Annika Österberg All aktivitet är bra aktivitet lin Ekblom-Bak Sämre prestation flera dagar efter festen Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård Chalmers satsar på sportteknologi Johan Pihlblad Forskaren och folkbildaren Christian Carlsson ”En chans att vara med som alla andra” Elisabet Apelmo Coola idoler och hjälpsamma förebilder Åsa Bäckström och...

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), mars 2014

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Handikappidrotten blev en vändning i livet Hur är det att vara en ung idrottande kvinna med funktionshinder? Sociologen Elisabet Apelmo har intervjuat kvinnor som vittnar om exkludering i skolämnet idrott och hälsa och hur de pekats ut som avvikande. Mötet med handikappidrotten innebar en vändning i deras liv. Läs om Apelmos forskning i det nya numret...

  Utlysning av bidrag till forskningsprogram med inriktning hälsa och prestation inom idrott för barn och ungdom

  I en långsiktig strategisk satsning utlyser Centrum för idrottsforskning (CIF) bidrag till forskningsprogram kring hälsa och prestation med inriktning barn- och ungdomsidrott. Med forskningsprogram avses ett planerat forskningsarbete som är mer omfattande än ett enstaka forskningsprojekt och som ska vara mångvetenskapligt. Internationellt samarbete får gärna ingå. För denna ansökan är det viktigt att huvudsökandens och medsökandes kompetenser och uppgifter vad...

  Nyheter från Centrum för idrottsforskning, december 2013

  Strax innan jul landade decemberutgåvan av CIFs nyhetsbrev i mailboxen, med en hel del intressanta indslag: CIF har fått nytt regeringsuppdrag 2014 Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad analys av hur idrotten når olika grupper i samhället. Beslut om 2014 års forskningsbidrag  Första doktoranden om hbtq och idrott Nu finansierar CIF en doktorandtjänst i ämnet. Tjänsten tilldelas Eva Linghede...

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), november 2013

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Vetenskapsrådet ger bidrag till idrottsforskning Historikern Helena Tolvhed (bilden) vid Stockholms universitet har fått tilldelning av Vetenskapsrådet. Hon får 2,37 miljoner kronor för projektet ’Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970’. Vetenskapsrådet har dessutom tilldelat Gymnastik- och idrottshögskolan ett bidrag på 3,86 miljoner kronor till forskarskolan i idrott och...

  Nyheter från Centrum för idrottsforskning 131017: Rekordmånga forskningsansökningar

  Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

  Nyhetsbrev från Centrum för Idrottsforskning: CIF utlyser forskningsbidrag för 2014. Deadline den 16/9.

  Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten.

  Senaste nyhetsbrevet från Centrum för idrottsforskning (CIF), bl a om idrott och hbtq

  Konferens om hbtq och idrott Drygt 200 personer deltog i konferensen om hbtq och idrott den 15 mars. Idrottsforskarna Håkan Larsson och Eva Linghede presenterade ny forskning om homo- och bisexuella elitidrottares erfarenheter av idrott, en studie som är delfinansierad av Centrum för idrottsforskning. Dessutom presenterade Ungdomsstyrelsen och Riksidrottsförbundet (tillsammans med RFSL) varsin rapport om hbtq-ungdomars villkor inom idrotten. Läs om Riksidrottsförbundets...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial