More
  Home News Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

  Diarienummer: 2017/2627-2.2.1

  Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö. Vid Institutionen för idrottsvetenskap bedrivs forskning och utbildning kring idrottslig kultur, utveckling och ledning. Institutionen har ett direkt ansvar för programmet Coaching och Sport Management, samt ett flertal kurser med motsvarande innehåll.

  • Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap
  • Placeringsort tills vidare: Växjö
  • Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

  Arbetsbeskrivning

  Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. Man förväntas också ingå i den samlade idrottsvetenskapliga miljön vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält.

  I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, men också i form av uppdragsutbildning gentemot den idrottsliga sektorn.

  En central uppgift är arbete med forskningsutveckling framförallt kring sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrottslig verksamhet. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och, i samverkan med andra medarbetare, utveckling samt drivande av den tillhörande forskningsmiljön. Miljön har en inriktning mot idrottslig kultur, utveckling och ledning. I miljöarbetet ingår även samverkan med nationella och internationella forskare/nätverk samt det omgivande samhället. Därutöver är man en del i den samlade idrottsvetenskapliga forskningsmiljön som inkluderar bland annat medverkan i institutionens forskningskollegium och seminarier.

  Behörighetskrav

  Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

  Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

  Bedömningsgrunder

  Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

  Meriterande i övrigt är dokumenterad samarbetsförmåga, dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå kring det innehåll och inom de utbildningsområden anställningen avser samt dokumenterad erfarenhet av arbete inom alternativt mot den idrottsliga sektorn.

  När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

  Kontaktpersoner

  Välkommen med din ansökan senast den 27 augusti 2017.

  Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

  Registrera din ansökan via knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken “viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

  Länk till den här sidan: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2908&rmlang=SE

  Ansök

  Print Friendly, PDF & Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  %d bloggers like this: