More
  Home Tags Universitetslektor

  Tag: universitetslektor

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Campus Kalmar

  Anställningen riktar sig mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa men också mot forskning inom samma område. I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning i ämnet idrott och hälsa, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi, till GIH

  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi. GIH har en ambition att utveckla forskningen inom tjänstens inriktning och innehavaren av tjänsten förväntas bidra till detta på ett aktivt sätt.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet med inriktning på ledarskap, organisation och idrottsutveckling

  Utlysningen avser heltidsanställning med placering i Växjö, I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Ansökan senast den 7 januari 2016.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa, till GIH

  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap. Tjänstens inriktning rör frågor kring preventivt folkhälsoarbete där fysisk aktivitet kan användas som verktyg för att bibehålla eller förbättra hälsan.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning ledarskap/lärarskap, till GIH

  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap. Tjänstens inriktning berör frågor kring ledarskap/lärarskap ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, t ex grupprocesser, teorier och metoder inom ledarskap samt konflikthantering

  Universitetslektorer i Idrott – och hälsovetenskap till Högskolan Dalarna

  Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Tjänstgöringsgraden (hel- eller deltid) kan diskuteras och en provanställning kan bli aktuell. Placeringsort för anställningen är Falun.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi, till Örebro universitet

  I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom kurser i idrottsfysiologi, träningslära och vetenskaplig metod samt relaterade ämnen beroende på sökandes kompetens.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning idrottsfysiologi till Linnéuniversitetet, Kalmar

  Ämnesområde för befattningen Idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap Placeringsort tillsvidare Kalmar Anställningens omfattning Heltid Arbetsbeskrivning: I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. Delar av undervisningen sker på engelska varför den sökande bör behärska engelska i tal och skrift. Anställningen...

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning på lärarutbildning i idrott och hälsa till Linnéuniversitetet i Växjö

  Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap Placeringsort tillsvidare: Växjö Anställningens omfattning: Biträdande lektor 100 % under två år från tillträdesdatum. Biträdande lektor – en anställning som genom forskning och pedagogisk meritering ger möjlighet att efter anställningen som biträdande lektor kunna befordras till lektor eller professor.  Arbetsbeskrivning: Anställningen innebär forskning 50 % inom idrottsvetenskap gentemot utbildning av lärare i idrott och hälsa samt undervisning företrädesvis inom lärarutbildningen i idrott...

  Førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i kroppsøving/idrett till Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.100 studenter og 1.400 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial