Lediga platser | Universitetslektor i idrottsvetenskap (50%), inriktning idrottspsykologi, till Malmö universitet. Ansök senast 2021-11-04

Ref. REK 2021/195

Innehåll och arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna som universitetslektor hör undervisning, handledning samt examination i idrottsvetenskap, särskilt idrottspsykologi på grund -och avancerad nivå, men även annan undervisning kan förekomma.  I arbetsuppgifterna ingår också forskning inom idrottspsykologi. Även utvecklingsprojekt och samverkan med omgivande samhället, t ex skolor och idrottsorganisationer kan ingå.

Undervisnings- och bedömningsuppgifter sker företrädesvis på svenska men även på engelska.

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt: 

Doktorsexamen i idrottsvetenskap eller idrottspsykologi eller annat för tjänsten relevant ämnesområde samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk samt på engelska.

Särskilt meriterande för denna anställning är:

   • Erfarenhet av undervisning på universitet eller högskola, särskilt inom idrottsvetenskap och idrottspsykologi
   • Erfarenhet av handledning
   • Visad förmåga att erhålla externa forskningsanslag liksom erfarenhet av forskning kring idrottsvetenskap och idrottspsykologi
   • Erfarenhet av samverkan med idrottsorganisationer
   • Erfarenhet av idrottspsykologisk rådgivning

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Personen vi söker ska ha lätt för att samarbeta och vara intresserad av att med nyfikenhet, engagemang och respekt för befintlig forskning, vilja delta i undervisning och forskning med relevans för idrottsvetenskap och idrottspsykologi samt aktivt delta i institutionens forskningsmiljö.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

   • Dokumenterad kompetens inom ämnet
   • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

   • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
   • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
   • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

   • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
   • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
   • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-11-04. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/195, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/195.

Ansökan skall innehålla:

   • Meritförteckning
   • Examensbevis för doktorsexamen
   • Övriga relevanta betyg och intyg
   • Pedagogisk avsiktsförklaring
   • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
   • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
   • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 50%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2022-08-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


               ANSÖK               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.