More
  Home Tags Johan R. Norberg

  Tag: Johan R. Norberg

  Et viktig bidrag til diskusjonen om hvordan styringen av svensk idrett kan forbedres

  Ett regeringsuppdrag till Centrum för idrottsforskning att göra en analys av hur idrotten skulle kunna arbeta för att förbättra styrning, öppenhet och demokratiska funktioner gav upphov till antologin Idrottens riskzoner: Om vägar till trygg och trovärdig idrott, sammanställd av Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Faskunger (CIF). Kolbjørn Rafoss bjuder på en grundlig recension av bokens alla bidrag, som sammantaget ger en fördjupad bild av problem och möjliga lösningar.

  Measurement in Physical Education and Exercise Science, Volume 23, 2019, Issue 3

  MPEES covers a wide variety of subjects in the area of measurement research in physical education and exercise science. Each journal section is devoted to theoretical and methodological issues in measurement and statistics. This journal is essential reading for anyone who has a use for quality measurement information in the fields of physical education and exercise science.

  Jesper Fundberg har läst två rapporter från Centrum för idrottsforskning om jämställdhet inom idrotten

  Jesper Fundberg söker lösningen på idrottens jämställdhetsproblem i två rapporter från Centrum för idrottsforskning, Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2017 och Resurser, representation och ”riktig” idrott: Om jämställdhet inom idrotten, men han får aldrig riktigt klart för sig vilket problem som författarna tänker att jämställdhet ska lösa – eller ens vad som avses med jämställdhet.

  Important study, groundbreaking results, problematic conclusions

  Anne Tjønndal reviews an edited volume from Palgrave Macmillan, Sport and Social Entrepreneurship in Sweden by Tomas Peterson & Katarina Schenker. Our reviewer hails the study as an important contribution to the scholarly field of social innovation and entrepreneurship in sport, but she has serious misgivings about some of the concluding theses.

  Interessant, spændene og meget velskrevet om forholdet mellem staten, spillemarkedet og idrætten i Sverige

  Jørn Hansen har läst Idrottens spelberoende: Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess idrottspolitisks konsekvenser av Johan R. Norberg (Arx Förlag), en bok som kanske kunde förväntas vara lite småtråkig läsning men som i själva verket är ett stycke rafflande nutidshistoria som vår recensent varmt rekommenderar till läsning.

  Elva forskare om idrottens samhällsnytta

  Den internationella forskningen om sport development letar sig i den svenska debatten med boken Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta under redaktion av Johan Hvenmark (SISU Idrottsböcker). Vår recensent Johan Carlsson uppskattar boken, om än inte oreserverat.

  Den svenska statens stöd till idrotten 2012

  Idrottshistorikern Jonny Hjelm har läst tre skrifter som tillsammans utgör CIFs (Centrum för idrottsforskning) uppföljning av statens omfattande ekonomiska stöd till idrotten. Hjelms essä utifrån rapporterna ifrågasätter – välformulerat och väl underbyggt – flera av de bakomliggande grundsatserna, som till exempel kritiken mot det som kallas föreningsidrottens ”tävlingslogik”.

  Har det funnits en idrottspolitik?

  Göran Ahrne Sociologiska institutionen, Stockholms universitet Det är ganska typiskt att det har dröjt så länge för samhällsvetare att ta idrotten på allvar. Idrotten har varken utgjort något intressant socialt problem eller någon ideologiskt och politiskt brännande eller ens relevant fråga. Och det var bara några enstaka länge förbisedda sociologer som såg något teoretiskt intressant i idrottens utveckling (jag tänker i...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial