More
  Home Tags Ingegerd Ericsson

  Tag: Ingegerd Ericsson

  Aerobic or motor skills exercise? What about their impact on academic achievements?

  In this short article, Ingegerd Ericsson summarizes the state of scientific knowledge about the relationship between various forms of exercise and cognitive development. She underlines the need for future research to focus on the quality of physical activity rather than the intensity of aerobic exercise in other to ascertain the kind of exercise that is important for children’s learning and well-being in school.

  Movement 2017: Brain, Body and Cognition – en sommarkonferens i Oxford om relationer mellan rörelse och kognition

  Movement: Brain, Body, Cognition är en årligen återkommande internationell forskningskonferens, sponsrad av ledande forskningsinstitutioner i området från hela världen. År 2017 var konferensen förlagd till Oxford, och dit reste Ingegerd Ericsson med ett paper som ligger mitt i konferensens fokus, liksom hennes forskning totalt sett. Hon bjuder här på en illustrerad konferensrapport.

  Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande

  Syftet med den här artikeln har varit att presentera aktuell kunskap om effekterna av fysisk aktivitet och motorisk träning på lärande och skolprestationer. Forskningsresultat visar tydligt att daglig schemalagd idrottsundervisning och anpassad MUGI-träning kan påverka både motorik och skolprestationer samt gymnasiebehörighet positivt.

  Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa: Rapport från Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22 till 23 november 2017 i Halmstad

  2017 års SVEBI-konferens arrangerades av Högskolan Halmstad tillsammans med SVEBI, SIPF och SNAFA och fick beteckningen Nordisk idrottsvetenskaplig konferens. Läs den fylliga konferensrapporten av Alexander Jansson, Matilda Lindberg och Sepandarmaz Mashreghi, samtliga doktorander vid Malmö universitet.

  Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance

  The importance of motor skill acquisition early in life is often overlooked, which may limit qualitative aspects of interventions, such as motor skill development, socialization and enjoyment of exercise. In her new article, Ingegerd Ericsson performs a thorough, critical review of the literature in the field, and comes up with some useful recommendations.

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

  Barnets bästa är utgångspunkten i en dessvärre otydlig antologi

  Redaktörerna Ann-Cathrine Bramhagens och Anna Carlssons antologi Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar har, menar Mikael Londos, en besvärande medicinvetenskaplig slagsida vilket tillsammans med en oklar struktur överskuggar enskilda bidrags kvaliteter.

  Idrott och fysisk aktivitet som ett hjälpmedel i skolan

  Ingemar Wedman Ingegerd Ericsson disputerade 19 september (2003) på en doktorsavhandling med titeln Motorik, Koncentrationsförmåga och Skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. Avhandlingen består av sju kapitel och omfattar drygt 240 sidor. Huvudfrågan i avhandlingen är huruvida fysisk aktivitet /tidig motorisk träning har positiva effekter på koncentrationsförmåga och på skolprestationer. Avhandlingen har en gedigen teoretisk grund i motorik och rörelselära och bygger...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial