More
  Home Tags Hans Bonde

  Tag: Hans Bonde

  Spændende og indsigtsfuld idrætshistorie med et samfundsfagligt perspektiv

  Med relevanta och fokuserade inblickar i idrottshistorien har Hans Bonde och Stanis Elsborg i Med kroppen ind i kulturen: Idrætshistoriske strejflys (Syddansk Universitetsforlag) skrivit en lärobok för gymnasiet som också kan vara av intresse för en bredare kulturintresserad läsekrets. Martin Friis Andersen har recenserat boken, och finner att den, oaktat vissa historiografiska anmärkningar, inbjuder till diskussion om idrottens roll ett historiskt och samhällsperspektiv.

  Hans Bonde biograferar en bortglömd bestsellerförfattare och världsberömd hälsoapostel

  Flitige danske idrottshistorikern Hans Bonde utkom 2020 med ett omfattande verk, dock bara del 1, om en dansk gymnastikentusiast, Sundhedsapostlen J.P. Müller: Bind 1: Det kropsligt moderne gennembrud 1864–1904 (Syddansk Universitetsforlag). Vi bad Pia Lundquist Wanneberg om en recension av boken, och hon tog sig raskt igenom de drygt 500 sidorna. Läsningen var en positiv upplevelse och Müller en spännande ny bekantskap.

  Intressant skolhistorik och framgångsrik förnyelse av jubileumsbokgenren

  När Gymnastikkhøjskolen i Ollerup 1992 öppnade sitt Nils Bukh-arkiv blev det starten på Hans Bondes numera omfattande Bukhforskningsinsats, från en doktorsavhandling 2001 till en idag pågående utgivning av en omfattande Bukhbiografi. Bonde fick också uppdraget att skriva skolans historia som nu föreligger, Fra udkant til forkant: Kampen om gymnastikken gennem 100 år (Syddansk Universitetsforlag), som Pia Lundquist Wanneberg förtjänstfullt recenserar.

  Overwhelming praise for comprehensive and thought-provoking handbook

  Originally published in 2014 and edited by Jennifer Hargreaves and Eric Anderson, the Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality comprises 53 chapters penned by 68 internationally renowned sport scholars. According to our reviewer Benjamin Moreland, this perennial handbook is a vital contribution to the academic conversations surrounding gender and sexuality and a foundational read for scholars and students alike.

  Kunnskap om kroppsbevegelse i ulike landskaper presentert i et knippe forskningsbaserte artikler

  Den refereegranskade årsboken 2013 från Forum for Idræt, Historie og Samfund är en antologi, Bevægelse i rum og rammer sammanställd av Bo Vestergård Madsen, Jens-Ole Jensen och Signe Højbjerre Larsen. Den recenseras här uppskattande av Kolbjørn Rafoss.

  Ny metodbok för skandinaviska idrottsforskare får tummen upp av forumrecensent

  Äntligen, menar Anders Östnäs, finns en idrottsvetenskaplig metodbok som utgår från den skandinaviska idrottspraktiken. Han syftar på Metoder i idrætsforskning, sammanställd av Lone Friis Thing och Laila Susanne Ottesen.

  Dansk idrott under 1900-talet

  Björn Sandahl Södertörns högskola Hans Bonde The Politics of the Male Body in Global Sport: The Danish Involvement 284 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Sport in the Global Society: Historical Perspectives) ISBN 978-0-415-57176-0 The Politics of the Male Body in Global Sport: The Danish Involvement består av en samling artiklar skrivna av Hans Bonde med det gemensamma temat Danmark och dansk idrotts relation till Europa och övriga världen....

  Dansk idrott under naziåren

  Hans Bolling Historiska institutionen, Stockholms universitet Hans Bonde Fodbold med fjenden: Dansk idræt under hagekorset 500 sidor, inb., ill. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006 ISBN 978-87-7674-095-5 I boken Fodbold med fjenden. Dansk idræt under hagekorset kartlägger historikern Hans Bonde den danska idrottens roll under den tyska ockupationen av Danmark 1940–1945. Bokens huvudfrågeställning är: ”Hur hanterade dansk idrott förhållandet till den tyska, nazistiska idrotten?” Det danska idrottsutbytet med Tyskland var nämligen...

  Niels Bukh – A Life of Fame and Shame

  Wendy Varney School of Social Sciences, Media and Communication, University of Wollongong, Australia Hans Bonde Gymnastics and Politics: Niels Bukh and Male Aesthetics 376 pages, hardcover., ill + DVD. København: Museum Tusculanum2006 ISBN 978-87-7289-827-8 Sporting heroes have a way of becoming national heroes. From there it is all too easy for sport, nationalism and politics to mix in ways that demand greater questioning. For instance, the last...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial