Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna söker statistik- och utvärderingsansvarig med intresse för idrott

0
14

RF är svensk idrotts samlande organisation med 70 specialidrottsförbund som organiserar fler än 250 olika idrotter i runt 20000 föreningar och med över 2,8 miljoner medlemmar. RF har till uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. 

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund och arbetar med lärande processer genom bildning och utbildning.

i-love-my-statisticianArbetsuppgifter

Identifiera RF:s och SISU Idrottsutbildarnas kunskapsbehov med särskild betoning på kvantitativ faktabaserad information och ansvara för de undersökningar som genomförs. Detta arbete görs ofta i samverkan med exempelvis olika undersökningsföretag. I arbetet ingår också att genomföra egna webbaserade utvärderingar och undersökningar samt att arbeta med data som RF och SISU Idrottsutbildarna har i sitt eget verksamhetssystem (IdrottOnline).  Du ansvarar för hela processen vid statistiska undersökningar: planering, genomförande, sammanställande, analys och kommunicerande av resultat. Ambitionen är att sammanställa statistik om svensk idrott och dess utbildningsverksamhet som en del av samhällsutvecklingen.

I samverkan med vår FoU-ansvarige ska du som statistikansvarig också medverka till att identifiera, diskutera och initiera nya möjliga forskningsprojekt och därefter kritiskt granska färdiga FoU-rapporter. Du ska tydliggöra hur såväl interna som externa undersökningar och utredningar kan omsättas i idrottspraktiken.

Önskvärda kvalifikationer

Du är en högskoleutbildad samhällsvetare (helst på lägst licentiatnivå) som är van vid att arbeta med statistiskt material. Du kan deskriptiv och analytisk statistik samt statistiska mätningar, webbaserade enkätprogram och statistikprogram (t.ex. SPSS). Erfarenhet av utvärderingsarbete och analys av kvalitativa data är också önskvärt. Vidare är du van vid att läsa och kritiskt granska undersökningar och utredningar och du har förmåga att bedöma vetenskaplig kvalitet och idrottslig relevans av framförallt kvantitativ information. Du kan analysera och presentera resultat, skriftligen och muntligen, både för forskningsmässiga och för mer praktiska ändamål.

Du har intresse för och/eller praktisk erfarenhet från arbete med idrott, fysisk aktivitet och/eller folkhälsa samt bildnings- och utbildningsverksamhet. Du är mål- och resultatorienterad och bra på att samverka med andra.

Information om tjänsten lämnas av Jenny Svender, ansvarig för Forskning och Utveckling, tfn 08-699 62 52, e-post jenny.svender@rf.se. Tjänsten är placerad  inom verksamhetsområdet Idrott där Peter Mattsson är ansvarig chef, tfn 08-699 60 60, e-post peter.mattsson@rf.se.

Fackliga kontaktpersoner är Ulla Persson (Akademikerföreningen), tfn 08-699 61 61, och Kristiina Sagbrant (Unionen), tfn 08-699 62 1008-699 62 10.

Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2015 via e-post riksidrottsforbundet@rf.se. Ange referensnummer 781/14-311 i din ansökan.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.