Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University, 23 February, 2015: “I möte med en praktik: Former av fysisk aktivitet med nyanlända flyktingar för hälsofrämjande mottagande” med Anna Fabri

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, February 9, 13:15–15:00. The seminar will be in Swedish.

 flyktingar

I möte med en praktik:
Former av fysisk aktivitet med nyanlända flyktingar för hälsofrämjande mottagande

Anna Fabri, Malmö högskola

Denna studie, som är “work in progress” tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsprojekt som en grupp samhälls- och hälsokommunikatörer vid länsstyrelsen i Malmö genomfört under en treårsperiod. Projektet innebar att utveckla och pröva olika former av fysisk aktivitet med grupper av nyanlända flyktingar för att åstadkomma ett tydligare hälsofrämjande mottagande. Studien knyter väl an till såväl Malmö högskolas samverkansstrategier som den idrottsvetenskapliga forskningsprofilen Idrott i förändring. Forskningsstudien har en aktionsforskningsansats vilket innebär en deltagarorienterad forskning där man som forskare både fungerar som stöd i utvecklingsarbetet och samtidigt studerar pågående arbetsprocess.

Klicka på Acrobat-ikonen för att få tillgång till ett skriftligt seminarieunderlag.Mest intresserad är Anna Fabri av synpunkter på metodologin, och i andra hand på teorival.

acrobatreader

Välkomna!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.