Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 21 September 2015: “När sporten kom till Aiboland” | Isak Lidström

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, September 14, 15:15–17:00. The seminar will be in Swedish.


När sporten kom till Aiboland: Idrott, etnicitet och den estlandssvenska identiteten 1937-1943

Isak Lidström


Välkomna till seminariet där Isak Lidströms nedan bifogade text ska diskuteras. Det handlar om en idrottsrörelse som uppstod inom den estlandssvenska minoriteten i Estland före och under andra världskriget, innan merparten av estlandssvenskarna evakuerades till Sverige. Författaren låter hälsa att allla typer av kommentarer kring texten tas tacksamt emot.

I sitt avhandlingsarbete kommer Lidström att ägna sig en snarlik problematik, d.v.s. hur en idrottsrörelse uppstår i skärningspunkten mellan etniska gränser och nationalstatsgränser. I detta fall handlar det om den samiska minoritetens egen idrottsrörelse i Sverige. Det jag ser som det grundläggande problemområdet är hur rörelsen över tid har hanterat det faktum att organisationen har varit förankrad inom Sveriges gränser, samtidigt som idrotten i allt större utsträckning blivit ett medel för att göra den samiska identiteten transnationell.

Isak Lidström är nyantagen doktorand vid institutionen, och därför är alla förslag och idéer på teoretiska och metodologiska ingångar från seminariedeltagarna betydelsefulla!

Seminariet slutar med eftersits på Green Lion.

Välkomna!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.