Professor i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning till Linnéuniversitetet

the-winner

Anställningsprofil

Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö. En angelägen fråga för institutionen är att utveckla forskningsverksamheten och behovet av rekrytering av personal med vetenskaplig kompetens är centralt. Det finns både en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig forskningsmiljö och inom båda miljöerna är det särskilt betydelsefullt att rekrytera professorskompetens för att driva den idrottsvetenskapliga utvecklingen. Denna anställningsprofil gäller den samhällsvetenskapliga forskningsmiljön.

Den idrottsvetenskapliga forskningen med en samhällsvetenskapligt orienterad inriktning behandlar studier av idrottslig kultur, utveckling och ledning (ID-KUL). Forskningsinriktningen har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas. Inom miljön studeras och behandlas gemensamma frågor som relateras till skiftande kontexter såsom skolämnet idrott och hälsa, den organiserade folkrörelseidrotten och den mera professionaliserade tävlings- och arenaidrotten.

Ämnesområde för befattningen

Idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning

Placeringsort tills vidare

Växjö

Anställningens omfattning

100 %

Arbetsbeskrivning

I anställningen ingår utveckling av den vetenskapliga basen för det idrottsvetenskapliga området med samhällsvetenskaplig inriktning. Uppdraget har fokus på att:

  • aktivt medverka i uppbyggnaden av ett idrottsvetenskapligt forskningsseminarium med samhällsvetenskaplig inriktning,
  • bidra till ämnets vetenskapliga produktion samt vara ett stöd för forskare i skrivandet av vetenskapliga artiklar,
  • leda och samordna arbetet med forskningsansökningar inom det samhällsvetenskapliga området,
  • delta i utveckling av strategier för hur institutionen ska kunna förstärka forskningsbasen för dels lärarutbildning i idrott och hälsa, dels utbildning gentemot idrottsfältet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller som krav för en anställning som professor att den som anställs har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer såväl kvalitativt som kvantitativt, detta på en nivå som avsevärt överstiger de som gäller för att utnämnas till docent.

Kraven på den vetenskapliga skickligheten innefattar också krav på visad skicklighet vad gäller planering och ledning av forskning inom främst idrottsvetenskap med en samhällsvetenskaplig inriktning. Detta gäller såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare är inblandade, som handledning av forskarstuderande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Detta avseende såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Det krävs även goda kunskaper i svenska, i såväl ta som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är erfarenhet från forskningsverksamhet i en samhällsvetenskaplig miljö inom idrottsvetenskap.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2016.  Du söker genom att klicka på ”ansök

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.