En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere

uk-flagIn English

Mathias Macody Lund, Ketil Østrem & Rune Høigaard
Universitetet i Agder


Formålet med studien var å undersøke idrettslig aktivitetsbakgrunn til 5 norske eliteseriespillere i fotball fra barnealder og frem til de ble 20 år. Teorien om deliberate practice (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993) og beskrivelse av deliberate play (Côté, 1999) er benyttet som teoretisk rammeverk for studien. Gjennom kvalitative intervju med spillere og spillerens foresatt ble aktivitetsomfang og aktivitetstyper kart­lagt.

Resultatene viser at spillerne begyntemed organisert fotball når de var 5-6 år. De har i gjennomsnitt akkumulert 4590 timer deliberate practice og 5300 timer deliberate play frem til de var 20 år. Spillerne h ar i liten grad vært involvert i annen organisert idrett. Spillernes utviklingsvei samsvarer med ‘Early engagement hypothesis’ (Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009), en utviklingsvei hvor et stort omfang av domenespesifikk deliberate practice og deliberate play er kjennetegn på de som når et høyt prestasjonsnivå.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


MATHIAS MACODY LUND har bachelorgraden Idrett Faglærer fra Høgskolen i Bergen. Mastergrad i Idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder. Jobber som daglig leder i Varegg Fotballfritidsordning og er spillende fysisk trener for Varegg Fotball. Utdannet NFF C-trener.

KETIL ØSTREM er universitetslektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Medlem av forskningsgruppen Sport and Exercise Psychology (SEP-HEP) ved UiA. Talentutvikling og talent­identifisering i barne- og ungdomsidrett er fokusområder i Østrems undervisning og forskning ved UiA.

RUNE HØIGAARD professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Professor II ved Nord Universitet. Leder av forskningsgruppen Sport and Exercise Psychology (SEP-HEP) ved UiA. Fagansvarlig for idrettspsykologi og coaching ved Olympiatoppen SØR. Høigaard har utgitt flere bøker, bokkapitler, og over 40 fagfellevurderte artikler om idrettspsykologi, gruppedynamikk, coaching/veiledning.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.