Postdoktor i samhällsvetenskapligt ämne mot beteende, miljö och hållbarhet, till forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Sista ansökningsdag 2022-02-28

 

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism vid Mittuniversitetet har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Vi söker nu en postdoktor i samhällsvetenskapligt ämne med inriktning på miljörelaterade beteenden hos individer, grupper, företag och/eller organisationer. Anställningen är finansierad av Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings- och samverkansprogram med Mittuniversitetet som programvärd finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Anställningen administreras av Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism men kan placeras vid den institution på fakulteten som är mest lämpad mot bakgrund av den antagnes kvalifikationer och arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram som kännetecknas av dialog och samverkan mellan akademin och partners inom idrotten och friluftslivet. Det innebär ett nära samarbete med andra forskare och externa partners. Programmet består av sex forskningsteman och 10 lärandegrupper. Den aktuella anställningen ingår i temaområde ”Beteenden, styrmedel och utveckling”. Du förväntas forska med fokus på miljörelaterade beteenden hos individer, grupper, företag och/eller organisationer. Ett specifikt mål är att bättre förstå hur man genom policys, styrmedel och liknande på bästa sätt kan få nämnda aktörer inom idrotten och friluftslivet att omfamna mer miljömässigt hållbara praktiker. I anställningen ingår att bedriva egen forskning, litteraturstudier, vetenskaplig publicering, medverkan i vetenskapliga konferenser, samt att bidra till en eller flera lärandegrupper med representanter från idrotten, friluftslivet och miljösektorn. Mer information om Mistra Sport & Outdoors finns på hemsidan: https://www.mistrasportandoutdoors.se/.

Anställningen kan eventuellt innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva forskningsansökningar, upp till högst 20% av arbetstiden.

Behörighet och bedömningsgrunder

För denna anställning krävs doktorsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper och tidigare erfarenhet av utmaningar kopplade till miljörelaterat beteende angående individer, ideella organisationer, företag och/eller myndigheter.

Kunskap om idrott, friluftsliv och miljömässig hållbarhet är meriterande. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativ datainsamling, men även kvantitativ datainsamling är meriterande.

Mycket god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet från projektledning är meriterande.

För att kvalificera till en anställning som postdoktor ska den sökande ha en doktorsexamen som erhållits högst tre år innan ansökningsdatum. Sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas bort från denna treårsperiod (läs mer i Mittuniversitetets anställningsordning).

Personliga egenskaper

Vi förväntar oss att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till Mistra Sport & Outdoors målsättningar. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret i Östersund.

Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Tidsbegränsad anställning under 2 år. Bestämmelser gällande anställning som Postdoktor regleras enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

   • Omfattning: 100%
   • Tillträde:  Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
   • Anställningsort: Östersund
   • Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Kontaktpersoner

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare professor Dimitri Ioannides, Dimitri.Ioannides@miun.se, Mistra Sport & Outdoors programchef, professor Peter Fredman, Peter.Fredman@miun.se samt prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, tfn. 010-142 85 47.

Ansökan

Ett personligt brev som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till anställningen samt en idéskiss hur forskningen kan utformas (max 3 sidor). Ett aktuellt CV, kopior av relevanta studiebevis och diplom (masterexamen, fil. dr.). Forskningsmeriter: Kopia på doktorsavhandling. Även en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 3 publikationer, redovisning av spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande samt ytterligare kvalifikationer i relation till positionen. Ange även referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-28.

   • Anställningens omfattning: Heltid
   • Tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse
   • Löneform: Individuell lönesättning
   • Syssel­sättnings­grad: 100%
   • Ort: Östersund
   • Referens­nummer: MIUN 2022/178
   • Sista ansökningsdag: 2022-02-28

Fackliga företrädare

Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71

               ANSÖK               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.