More
  Home Tags Postdoc

  Tag: postdoc

  Postdoktor i samhällsvetenskapligt ämne mot beteende, miljö och hållbarhet, till forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Sista ansökningsdag 2022-02-28

  Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram som kännetecknas av dialog och samverkan mellan akademin och partners inom idrotten och friluftslivet. Den aktuella anställningen ingår i temaområde ”Beteenden, styrmedel och utveckling”. Ett specifikt mål är att bättre förstå hur man genom policys, styrmedel och liknande på bästa sätt kan få nämnda aktörer inom idrotten och friluftslivet att omfamna mer miljömässigt hållbara praktiker.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  I arbetsuppgifterna kan ingå medverkan i design av vetenskapliga studier, datainsamling, statistiska analyser, författande av vetenskapliga artiklar, handledning samt kommunikation och samverkan med näringslivspartners. Du kommer att vara involverad i en undersökning avseende effekter av fysisk aktivitet hos personer med stressrelaterad sjukdom samt ett projekt avseende effekter av fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer på biomarkörer för hjärnhälsa.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot epidemiologi och fysisk aktivitet, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Du kommer att vara involverad i ett projekt som handlar om hur kondition i olika faser av livet relaterar till olika diagnoser relaterade till hjärnhälsa samt ett projekt om betydelsen av arv och miljö för fysisk aktivitet och dess relation till psykisk hälsa. Du förväntas arbeta i ett tvärvetenskapligt team. Därtill kan tjänsten medföra undervisning inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

  Vacancy | Postdoc in Physical Education, to the Norwegian School of Sport Sciences | Apply before January 7, 2021

  Our department seeks an ambitious researcher who independently and in collaboration with others can instigate, carry out and report high-quality research that can be published in recognised research channels. We welcome applicants with experience from social and human sciences. The successful candidate is expected to both conduct empirical studies and contribute to theoretical development related to physical education and physical education teacher education.

  Vacancy | 1–2 Postdoctoral Fellows in Sports Science, at the Norwegian University of Science and Technology. Closing date: March 15, 2020

  The positions are not a part of a specific project, but are connected to the research group’s strategic areas of focus in social science: sports psychology, sports sociology, sport pedagogy and physical education, physical activity level in the population, and the importance of gender in physical education, sport, and physical activity. Excellent skills in methods is a prerequisite, as are good communications skills in English, both written and oral.

  Vacancy | Post Doc position in sport coaching and learning in team ball sports at the Norwegian School of Sport Sciences. Closing date September 20, 2017

  The Department of coaching and psychology has a vacant three-year postdoc fellowship in the field of sport coaching and learning in team ball sports. The predefined postdoc project aims to establish a cohort of players within a Scandinavian team ball sports that will be followed throughout adolescence and senior years to identify and compare different sport participation outcomes.

  Postdoktor i idrottsvetenskap till studier av fysiologiska effekter av träning och stillasittande, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  I anställningen ingår arbete i flera pågående forskningsstudier av akuta fysiologiska effekter av träning och långvarigt stillasittande samt epidemiologiska studier av effekter av fysiskt aktivitetsmönster samt dess bestämningsfaktorer. Det finns goda möjligheter att självständigt utveckla analysformer och genomföra egna studier.

  Postdoc in sports and migration research to Aarhus University, Section for Sport Science

  A position as post.doc. is available at Department of Public Health, Section for Sport Science at Aarhus University around 1 June 2015 (two years). The fellowship covers research in sports and migration as a part of the humanistic and social science research unit Sports and Body Culture.

  Postdoktor i dans till Norges idrettshøgskole, 2014–2018

  Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap er et bredt fagfelt med ulike perspektiv knyttet til mennesker i bevegelse. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte, fordelt på fem...

  Two vacant positions as Postdoctoral research fellows at the Department of Physical Performance, The Norwegian School of Sport Sciences

  The Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) is a specialized university with a national responsibility to provide higher education, scientific research and dissemination of knowledge in specialist areas of Sport Sciences and Physical Education. NSSS was established in 1968 and has today approximately 220 staff members and 1.500 students. A wide range of national and international R&D activities are...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial