Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), maj 2014

Nyhetsbrevet bjuder på läsning om…

barn-pingisBarn- och ungdomskonferens 22 maj
CIF arrangerar tillsammans med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en forskningskonferens vars syfte är att ge en översikt hur barn, med hänsyn tagen till deras fysiska, psykiska och sociala utveckling, kan möjliggöras att idrotta i en miljö som borgar för såväl prestationsutveckling som god hälsa.

För barnets bästa
En viktig utgångspunkt i statens idrottspolitik är att verksamheten ska utgå från barnets bästa. I CIF:s antologi från 2011 finns flera artiklar som rör dessa frågor. Flera av seminariets talare har också skrivit i antologin För barnets bästa, exempelvis Karin Redelius och Ulrika Berg.

Risker med elitidrott
En punkt på konferensen handlar om vilka medicinska risker det finns med prestationsidrott. En av talarna, Angelica Lindén Hirschberg, har skrivit ett kapitel i CIF:s antologi I gråzonen om energibrist och risker med elitidrott för kvinnor med avseende på menstruationsrubbningar och ätstörningar.

Mer fördjupning inom ämnet barn- och ungdomsidrott
I Svensk Idrottsforskning nr 4/2011 skrev flera av de deltagande forskarna artiklar som berörde några av konferensens programpunkter till exempel skador, talangutveckling och hur man får inaktiva barn att röra sig.

Läs nyhetsbrevet här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.