More
  Home Tags CIF

  Tag: CIF

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), september 2014

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Forskare - skriv för att bli läst!  CIF bjuder in till höstens doktorandnätverksträff. 16-17 oktober kommer höstens träff att genomföras med temat Skriftlig presentation av forskning - både vetenskapligt och populärvetenskapligt . Något ur programmet: Skrivande som en kreativ och utforskande process, Skrivande som färdighet och tankeverktyg och Hur kan vi utvecklas som skribenter? Träffen innehåller föreläsningar som varvas med workshops med...

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), maj 2014

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Barn- och ungdomskonferens 22 maj CIF arrangerar tillsammans med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en forskningskonferens vars syfte är att ge en översikt hur barn, med hänsyn tagen till deras fysiska, psykiska och sociala utveckling, kan möjliggöras att idrotta i en miljö som borgar för såväl prestationsutveckling som god hälsa. För barnets bästa En viktig utgångspunkt i statens idrottspolitik...

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), mars 2014

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Handikappidrotten blev en vändning i livet Hur är det att vara en ung idrottande kvinna med funktionshinder? Sociologen Elisabet Apelmo har intervjuat kvinnor som vittnar om exkludering i skolämnet idrott och hälsa och hur de pekats ut som avvikande. Mötet med handikappidrotten innebar en vändning i deras liv. Läs om Apelmos forskning i det nya numret...

  Nyheter från Centrum för idrottsforskning, december 2013

  Strax innan jul landade decemberutgåvan av CIFs nyhetsbrev i mailboxen, med en hel del intressanta indslag: CIF har fått nytt regeringsuppdrag 2014 Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad analys av hur idrotten når olika grupper i samhället. Beslut om 2014 års forskningsbidrag  Första doktoranden om hbtq och idrott Nu finansierar CIF en doktorandtjänst i ämnet. Tjänsten tilldelas Eva Linghede...

  Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), november 2013

  Nyhetsbrevet bjuder på läsning om... Vetenskapsrådet ger bidrag till idrottsforskning Historikern Helena Tolvhed (bilden) vid Stockholms universitet har fått tilldelning av Vetenskapsrådet. Hon får 2,37 miljoner kronor för projektet ’Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970’. Vetenskapsrådet har dessutom tilldelat Gymnastik- och idrottshögskolan ett bidrag på 3,86 miljoner kronor till forskarskolan i idrott och...

  Nyheter från Centrum för idrottsforskning 131017: Rekordmånga forskningsansökningar

  Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

  Nyhetsbrev från Centrum för Idrottsforskning: CIF utlyser forskningsbidrag för 2014. Deadline den 16/9.

  Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten.

  Senaste nyhetsbrevet från Centrum för idrottsforskning (CIF), bl a om idrott och hbtq

  Konferens om hbtq och idrott Drygt 200 personer deltog i konferensen om hbtq och idrott den 15 mars. Idrottsforskarna Håkan Larsson och Eva Linghede presenterade ny forskning om homo- och bisexuella elitidrottares erfarenheter av idrott, en studie som är delfinansierad av Centrum för idrottsforskning. Dessutom presenterade Ungdomsstyrelsen och Riksidrottsförbundet (tillsammans med RFSL) varsin rapport om hbtq-ungdomars villkor inom idrotten. Läs om Riksidrottsförbundets...

  Nätverk för svenska idrottsforskningsdoktorander

  CIF initierar doktorandnätverk En av de saker som framkom i Nordic Evaluation of Sport Sciences var att tvärvetenskapliga samarbeten kan förbättra forskningens kvalitet. Även forskarutbildningen skulle gynnas av fler gränsöverskridande samarbeten. Det har även framkommit vid andra forum att det finns ett behov av ökad kontakt mellan doktorander inom idrottsforskningen. Detta vill vi ta fasta på genom att initiera ett gränsöverskridande doktorandnätverk både...

  Pengaregn över svensk idrottsforskning – men de flesta blev utan…

  Centrum för idrottsforskning (CIF) har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIFs styrelse ska besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet. CIF delar årligen ut i...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial