Ny avhandling från Syddansk Universitet: Public Management of Private Non-Profit Sports Halls

public-management-of-private-nonprofik-sports-hallsEvald Bundgaard Iversen forsvarede 4. september sin ph.d-afhandling: Public Management of Private Non-Profit Sports Halls. Odense: University of Southern Denmark, 2015.

Afhandlingen belyser konsekvenserne for udnyttelsesgraden i selvejende idrætshaller, når disse udsættes for forskellige typer af resultatstyring, hvor kommunen fokuserer på høj udnyttelsesgrad.

Det undersøges i afhandlingen, hvorvidt opfyldelsen af dette mål påvirkes af forskelle i styringsmodeller.

Der fokuseres i analysen primært på to forskellige styringsmodeller:

  1. en styringsmodel inspireret af New Public Management (NPM), hvor tilskuddet stiger med udnyttelsesgraden,
  2. en budget-styringsmodel, hvor tilskuddet ikke stiger eller falder med udnyttelsesgraden.

Læs mere og download afhandling på CISC’s hjemmeside.

Fremtidens idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering

CISC gennemfører i øjeblikket i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) et fælles forskning- og formidlingsprojekt om drift, ledelse og organisering af fremtidens idrætsfaciliteter. Projektet er støttet af TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden. Det overordnede formål med projektet er at genere mere viden om, hvordan man skaber velfungerende idrætsfaciliteter.

Projektet består af mange delprojekter og CISC er hovedansvarlig for det bærende forskningsprojekt, en landsdækkende undersøgelse og overordnet analyse af mere end 1000 idrætsfaciliteter samt detaljerede analyser af udvalgte faciliteter og en systematisk tilgang til indsamling og formiling af viden om idrætsfaciliteternes drift, ledelse og organisering.

Forskningsundersøgelsen i regi af CISC har tre overordnede formål:

  1. For det første skal undersøgelsen kvalificere kommunernes og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse.
  2. For det andet skal undersøgelsen på baggrund af den generede viden styrke det faglige grundlag for såvel eksisterende som nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud vedrørende organisering, ledelse og drift af idrætsfaciliteter.
  3. For det tredje skal undersøgelsen bidrage til at udvikle ledelsesværktøjer, som kan assistere ledere af idrætsfaciliteter med at optimere driften af den enkelte facilitet ud fra facilitetens lokale forudsætninger og målsætninger.

For at opfylde ovennævnte formål skal undersøgelsen belyse fire overordnede spørgsmål:

  • Hvad er de kommunale og organisatoriske rammer for og krav og forventninger til idrætsfaciliteterne?
  • Hvordan er idrætsfaciliteterne organiseret og ledet?
  • Hvordan ’præsterer’ faciliteterne på benyttelse, brugertilfredshed, økonomi samt fysisk tilstand og æstetik?
  • Hvilken betydning har rammevilkår, organisering og ledelse for faciliteternes benyttelse, brugernes tilfredshed, faciliteternes økonomi og deres fysiske tilstand og æstetik?

Læs pjece om forskningsprojektet!

Se projekthjemmeside hos Idan, som løbende vil formidle projektets delresultater.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.