Livestreamad disputas | Injuries in elite male youth football and athletics: Growth and maturation as potential risk factors, av Eirik Halvorsen Wik, Norges idrettshøgskole, 10. juni 2021


Eirik Halvorsen Wik forsvarer sitt doktorgradsarbeid  ved Norges idrettshøgskole 10. juni 2021, kl 14:00.

Mange idrettsskadar – og faren for å få dei – blir oversett av trenarar. For å kutte skadar og fråfall, må treninga tilpassast meir etter vekst og modning enn det ein gjer i dag. Det er hovudkonklusjonen i doktoravhandlinga som Eirik Halvorsen Wik skal forsvare i disputasen på Noregs idrettshøgskole.

I arbeidet sitt har han følgt tenåringsutøvarar på elitenivå ved Aspire Academy i Qatar sin hovudstad Doha over dei siste fire åra. Aspire Academy er eit «nasjonalt toppidrettsgymnas» for gutar der friidrett og fotball er dei største idrettane.

Han har mellom anna undersøkt kva for skadar som har størst innverknad på deltaking og om ungdomane er meir eller mindre utsette for skadar på ulike tidspunkt medan dei veks til. Med lærdomen frå dette kan ein sette inn tiltak for å unngå at ungdomane pådreg seg ulike typar skadar som dei lett dreg med seg vidare i livet.

Men registreringa av data avslørte òg ein annan viktig feilkjelde – som kan vere vanleg i fleire studie: Fysioterapeutane noterte skader med lav alvorlighetsgrad svært ulikt, noko som kan gi et uriktig bilete av utbreiinga av særskilte skadetypar.

Komité

   • Leiar: Ulf Ekelund – professor, Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH
   • 1. opponent: Markus Waldén – førsteamanuensis, Hässleholm-Kristianstad Hospitals
   • 2. opponent: Margo Mountjoy – førsteamanuensis, McMaster University Medical School

Vegleiarar

   • Hovudvegleiar: Roald Bahr – Professor, Senter for idrettskadeforsking, NIH
   • Warren Gregson – Ansvarlig leder, fotballfysiologi, Aspire Academy, Doha
    Professor, Dep. of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University
   • Amanda Johnson – Ansvarlig fysioterapeut, Aspire Academy Sports Medicine Center, Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.