Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse

uk-flagIn English

Isak Lidström
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Artikeln behandlar en konflikt som uppstod mellan den tidiga skididrottsrörelsen och konstnären Anders Zorn i början av 1900-talet. Vid denna tid befann sig idrottsrörelsen, förbund och föreningar som sorterade under Riksidrottsförbundet, i ett expansivt skede och den var starkt influerad av det engelska amatöridealet. Källan till konflikten utgjordes av ”kyrkloppen”, primitivt arrangerade skidtävlingar som Anders Zorn stod bakom åren 1907–1909. Avsikten med dessa lopp var att gynna obemedlade skidåkare, och därför delades stora penningpriser ut. Att Zorn öppet trotsade samtidens amatörideal ledde till att det nybildade Svenska Skidförbundet, liksom lokala förbund och föreningar, lade stor vikt vid motarbeta kyrkloppen.

Utifrån sin historiska kontext analyseras konflikten som en kamp mellan konkurrerande manlighetsideal, en kamp som aktualiserades i det traditionella agrarsamhällets successiva övergång till ett modernt industrisamhälle. Zorns idrottsliga iscensättning betraktas i artikeln som en reaktion mot den modernt inriktade idrotten där (idrotts)mannen tvangs att underkasta sig byråkratism, regelverk och amatörideal. Kyrkloppen representerade genom det primitiva arrangemanget, den obanade terrängen och den godtyckliga regeltilllämpningen ett obundet manlighetsideal, fritt från disciplin och underkastelse. Skidåkningen fick på så sätt återspegla en kamp mellan mannen och naturen (det svenska vinterlandskapet), snarare en kamp man mot man på en förutbestämd tävlingsbana. Zorns skidtävlingar var en civilisationskritisk manifestation – ett nationalromantiskt konstverk omsatt i verkligheten.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


ISAK LIDSTRÖM, född 1988, har en masterexamen i historia från Stockholms universitet och är verksam som doktorand vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Artikeln är en förkortad och omarbetad version av boken Zorn, kyrkloppen och idrottsrörelsen (Mora 2015). Läs en recension av den boken här.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.