Forskarprofil | Julia Rönnbäck, Malmö högskola


Befattning

  • FD i idrottsvetenskap, vik. lektor vid Institutionen för barn-unga-samhälle, Malmö universitet

Adress

  • Institutionen för barn-unga-samhälle
    Malmö högskola
    SE.205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrott, genus/femininitet, normalitet, flickforskning.

Pågående projekt

  • Tjejers förhandlingar av genus och femininitet i idrott.

Publikationer i urval

Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet (Ak. avh.; Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 20) Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015
Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2019) ”Problematizing the absent girl: sport as a means of emancipation and social inclusion”, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2018.1505870
Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2020). Tjejers närvaro och frånvaro. I: Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (red.) Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad.Kapitel 12. Lund: Studentlitteratur.
 Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2021). Becoming a ”football girl”: On disidentification and appropriation of gender norms and hierarchies in sports-based interventions in the Swedish urban periphery. I: M. Vogel Andersson & L. Arnell (red.) Living like a girl: Agency, social vulnerability and welfare measures in a European context. New York: Berghahn.

På idrottsforum.org

Strong Women, Deep Closets: Lesbians and Homophobia in Sport Pat Griffin Champaign, IL: Human Kinetics 1998 (recension 110921)
Klungan och barndomens sociala rum: Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen Kalle Jonasson Malmö: Malmö högskola 2009(recension 111214)
Women’s Artistic Gymnastics: An (Auto-)Ethnographic Journey Natalie Barker-Ruchti Basel: edition gesowip 2011 (recension 120606)

Uppdaterad 2021-06-24

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.