Lic-seminarium: I skuggan av NHL – en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

Jyri Backman framför ett fotbollsstadium.

Filosofie kandidat Jyri Backman har sitt licentiatseminarium, torsdagen den 13 december klockan 13.15-15.00
Plats: Malmö högskola – Fakulteten för lärande och samhälle – sal B423.

Opponent: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet
Examinator: Docent Magnus Lindwall, Göteborgs universitet
Handledare: Professor Bo Carlsson, FD Torbjörn Andersson, Malmö högskola

Kort sammanfattning:
I licentiatuppsatsen har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor.

Min studie visar att ishockeysporten är en spjutspets i amerikaniseringen och kommersialiseringen av europeisk sport samt att ishockeyns kommersialisering och professionalisering i någon form leder till en amerikanisering. Finlands högsta ishockeyserie kan anses vara en hybrid mellan den amerikanska respektive europeiska sportmodellen medan Sveriges högsta ishockeyserie är närmare sammanlänkad med den europeiska sportmodellen, även om det finns stora kommersiella intressen inom svensk elitishockey.

En längre sammanfattning kommer att finnas tillgänglig på GUL inom kort.

Intresserade som vill ta del av hela avhandlingsmanuskriptet kan kontakta: Jyri.Backman@mah.se

Välkomna!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.