More
  Home Tags Licentiatseminarium

  Tag: licentiatseminarium

  Licentiatseminarium i pedagogik vid Linnéuniversitetet | Att tävla för betyg – gymnasieelevers bild av idrott och hälsa genom bedömningspraktiken av Nina Modell | 21 augusti 2018 kl 13.00 i...

  Elevernas uppfattningar har studerats med hjälp av fokusgruppsintervjuer med inspiration i tre olika vinjetter. I studien deltog 38 elever på fyra olika gymnasieskolor. För att vidare kunna förstå och analysera elevernas uppfattningar användes ett nyinstitutionellt perspektiv där normativa, regulativa och kulturella villkor står i förgrunden.

  Licentiatseminarium vid Malmö universitet | Sofia Sebelius: ”Att vara idrottslärare – om de själva får berätta”

  Resultatet av Sofia Sebelius forskning visar att idrottslärarna tar sig tre olika roller; problemlösaren, trygghetsskaparen samt organisatören. Bilden av idrottsläraren i dessa roller stämmer troligtvis inte med bilden av hur en idrottslärare bör vara. Men om idrottslärarrollen ser ut så här, hur ska den framtida idrottsundervisningen i Sverige se ut?

  Licentiatseminarium vid GIH | Sabina Vesterlund: “Hälsa med andra ord – innebörden av att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet”

  Kravet att svenska grundskoleelever ska genomföra och värdera rörelse ur olika synsätt på hälsa har i studien avgränsats till att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sabina Vesterlund har därför studerat vad som var kritiskt för årskurs 9-elever, samt vad eleverna behövde erbjudas för att utveckla det avsedda kunnandet.

  Plötsligt, i Örebro…

  Vår korrespondent i Örebro, Micke Quennerstedt, tipsar om två forskningsseminarier i idrottsvetenskap i Örebro så här i början av hösten – en internationell gästforskare den 10 sept samt ett Licenciatseminarium den 19 sept. Mellan den 8-12 sept kommer Maree Dinan-Thomson från James Cook University i Cairns att besöka Örebro för att arbeta med frågor om bedömning i idrott och hälsa. Onsdagen...

  Karin Weman-Josefsson’s licentiate thesis is now available online!

  Karin Weman-Josefsson, sport psychologist at Halmstad University and regular contributor to idrottsforum.org, defended her licentiate thesis at the University of Gothenburg on May 9, 2014. The title of the thesis is Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying Self-determination theory in a person-centred approach, and her supervisors were Dr. Magnus Lindwall occasional contributor to idrottsforum.org, and Dr. Boo Johansson, and the opponent was...

  Lic-seminarium: I skuggan av NHL – en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Filosofie kandidat Jyri Backman har sitt licentiatseminarium, torsdagen den 13 december klockan 13.15-15.00 Plats: Malmö högskola – Fakulteten för lärande och samhälle – sal B423. Opponent: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet Examinator: Docent Magnus Lindwall, Göteborgs universitet Handledare: Professor Bo Carlsson, FD Torbjörn Andersson, Malmö högskola Kort sammanfattning: I licentiatuppsatsen har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial