Lediga platser | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, lärarutbildningen Idrott och Hälsa, visstid, till Linnéuniversitetet. Ansök senast 2020-06-01

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består av planering, och genomförande av undervisning och examination samt administrering av kurser inom idrottsvetenskap på grundnivå. Tjänsten har ett specifikt fokus på lärarutbildningen och ämnet Idrott och Hälsa.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt lärarexamen med en ämnesinriktning mot Idrott och hälsa. Den sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samarbetsförmåga

Andra bedömningsgrunder

Erfarenhet av att självständigt planera och genomföra undervisning samt yrkeserfarenhet av att leda/handleda individer och grupper.

Kontaktpersoner

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Ansökan

Registrera din ansökan via knappen ”Ansök här!” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer under rubriken “viktiga dokument” nedan tillsammans med Anställningsordning. De meriter du åberopar ska du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 den 1 juni 2020.

Viktiga dokument


ANSÖK HÄR.


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.