Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot epidemiologi och fysisk aktivitet, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

Ref GIH 2021/384

I USA har kopplingen mellan träning och hjärnhälsa redan givit upphov till kommersiella hälsocentra; klicka på bilden. Foto: Dylan Gillis/Unsplash

Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför lanserar GIH tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer nu E-PABS (Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability). Vi engagerar forskare, företagspartners och andra aktörer som vill samproducera kunskap som kommer samhället till nytta. Målsättningen är att E-PABS ska utgöra ett internationellt nav för forskning och utbildning om fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet. Vi rekryterar nu två postdoktorer (en i epidemiologi och fysisk aktivitet samt en i träningens neurofysiologi), en lektor (i inkluderande fysisk aktivitet) och två doktorander (en i psykologi och en i träningens neurofysiologi) till vårt team. För mer info om E-PABS https://gih.se/hjarnhalsa

GIH utlyser härmed en tjänst som postdoktor inriktning Epidemiologi och fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår medverkan i design av vetenskapliga studier, datainsamling, statistiska analyser, författande av vetenskapliga artiklar, handledning samt kommunikation och samverkan med näringslivspartners. Du kommer att vara involverad i ett projekt som handlar om hur kondition i olika faser av livet relaterar till olika diagnoser relaterade till hjärnhälsa samt ett projekt om betydelsen av arv och miljö för fysisk aktivitet och dess relation till psykisk hälsa. Du förväntas arbeta i ett tvärvetenskapligt team. Därtill kan tjänsten medföra undervisning inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen inom Medicinsk vetenskap, Folkhälsovetenskap, Psykologi eller motsvarande område, och som i övrigt uppfyller behörighetskraven i centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (kollektivavtal respektive förhandlingsprotokoll där de centralt överenskomna villkoren för anställning som postdoktor framgår).

Därtill krävs förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy. 

Behörighetskraven ska vara uppfyllda vid tiden för tillträde, 2022-01-01.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

   • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom för projektet relevant område såsom psykiatri, neurologi eller kognitiv neurovetenskap relaterat till fysisk aktivitet,
   • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av och kunskap inom relevant forskningsmetodik såsom longitudinell epidemiologisk analys och/eller tvillingstatistik,
   • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara noggrann, ha helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera och planera sitt arbete,
   • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av hantering av stora dataset,
   • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att söka och erhålla externa anslag i konkurrens,
   • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att författa och publicera vetenskapliga artiklar på engelska,
   • Vikt läggs vid erfarenhet av att presentera egen och andras forskning på internationella vetenskapliga konferenser,
   • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
   • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 100 % av heltid i två år med planerad tillträdesdag den 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

   • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter, ledningsuppdrag, samt publikationslista (CV)
   • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
   • doktorsavhandling
   • åberopade publikationer (högst 3 st).

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 2021-11-15. Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter

Kontaktpersoner


               ANSÖK               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.