Ledig tjänst | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap | Örebro universitet. Sök senast 2020-08-03

Ref nr: ORU 2.1.1- 03548/2020

Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktningen Idrottspsykologi/coaching för vikariatsanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap. Inriktningen för anställningen är idrottspsykologi.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

Undervisningen sker i huvudsak inom Tränarprogrammet, men delvis också inom Ämneslärarprogrammet, programmet Sport management och fristående kurser. I anställningen ingår även kursutveckling, administration, kompetensutveckling/forskning samt kontakter/samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Tjänsten är utlyst som lektor/adjunkt. Det innebär att vi är öppna för att anställa en kvalificerad person som inte är disputerad (dvs. adjunkt).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och vid anställning av universitetslektor ska dessa ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetsadjunkt)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av undervisning inom tillämpad idrottspsykologi.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Information

Anställningen är ett vikariat och är begränsad till 6 månader från 2020-08-20 eller enligt överenskommelse, till och med 2020-02-20. Tjänsteställe är Örebro och omfattningen på anställningen är 50%. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysning lämnas av enhetschef Elodie Ponsot, tel nr: 019/30 10 94, elodie.ponsot@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ner på sidan.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

   • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
   • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
   • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
   • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter (gäller för universitetslektor)
   • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
   • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-08-03. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

     A n s ö k   h ä r !     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.