Hvad sker der når gade­idræt bliver organiseret væk fra gaden? Konsekvenser af en større organisering for gadeidræt som bevægelsesform og kulturfænomen

🇬🇧 In English


Magnus Kolind & Lars Domino Østergaard
Sport and Social Sciences, Institut for medicin og sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet


I Danmark er gadeidræt traditionelt set blevet karakteriseret som kontrast til foreningsidrættens mere formaliserede strukturer. Men den aktuelle udvikling i danskernes motions- og idrætsvaner mod mere selvorganiserede idrætsaktiviteter har resulteret i en større interesse i gadeidræt, som dog har udviklet sig væk fra gaden og mod mere organiserede og formelle rammer. For at belyse gadeidrættens udvikling, vil dette kvalitative multi-casestudie undersøge, hvilken betydning den større organisering og formalisering har for gadeidræt som bevægelsesform og kulturfænomen.

Med inspiration i en narrativ tilgang indsamles data gennem individuelle semistrukturerede interviews af seks gadeidrætsorganiseringer: Concrete Culture, Den Nationale Platform for Gadeidræt, GAME, House of Concrete, Street Movement og The Boss. Studiet har identificeret 14 faktorer ved den større organisering og formalisering, som både har positive og negative konsekvenser for gadeidræt som bevægelsesfænomen og kulturfænomen, og som kan ændre den oprindelige gadeidrætskultur og dens værdier. Derfor anbefales det, at organiseret gadeidræt stadig skal foregå på gadeidrættens præmisser, så kulturens kendetegnende værdier bevares og understøttes og ikke organiseres væk, hvis gadeidræt som bevægelsesform og kulturfænomen med tiden ikke skal komme til at bære præg af foreningskultur med faste regler og rammer.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 12 2021


MAGNUS KOLIND er Cand. Scient. Sports Science med Speciale i gadeidræt og idrætskultur, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Hans primære interesser er idrætstendenser inden for gadeidræt og foreningsidræt og hvordan idrætskulturen kan skabe og udvikle sociale fællesskaber. Han har tidligere arbejdet med gadeidræt som både frivillig, instruktør, teamleder og projektkoordinator for blandt andet DGI HappyMoves Aalborg (2015-2018), DGI United by Streets (2017), DGI Street Attack (2019-2020) og GAME Streetmekka Aalborg (2018-2020).

LARS DOMINO ØSTERGAARD, ph.d., er lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Forsker i bevægelsesglæder og psykosociale fordele ved at være fysisk aktiv. Hans primære forskningsinteresser er, hvordan børn og unge motiveres til at være mere fysisk aktive og hvordan bevægelsesglæde kan fremme engagement og læring i forhold til fx idræt i folkeskolen eller udbredelse og mestring indenfor gadeidrætsområdet. Han har i forbindelse med projekt Street Attack Tour, der var et DGI gadeidrætsprojekt i Nordjylland, Danmark, undersøgt elevers interesse og engagement for gadeidræt som aktivitet i idrætsundervisningen. Som ansat på Aalborg Universitet underviser og vejleder han idrætsstuderende primært indenfor det psykosociale område med fokus på læring og motivation for vedvarende at være fysisk aktiv.


Läs mer på idrottsforum.org

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.