More
  Home Tags SSSF

  Tag: SSSF

  Offentlig folkehelse­arbeid og idretts- og helseideologien: Folkehelsekoordinatorers erfaringer av samarbeid med frivillige idrettslag

  Den här referentgranskade artikeln av Anne Tjønndal undersöker hur idrotts- och hälsoideologi uttrycks av offentliga anställda i den norska folkhälsosektorn när de delar sina erfarenheter av att arbeta med frivilliga idrottslag i folkhälsoarbetet. Analysen visar hur samarbete med frivilliga idrottslag uppfattas som positivt och som en resurs i folkhälsoarbetet i fysisk aktivitet, särskilt när barn och ungdomar är målgruppen.

  Decolonizing Sport and Exercise Psychology Within a European Context: A Critical Overview

  Despite a call for rethinking the epistemological understanding of the acculturation and its relation to sport and exercise, European sport and exercise psychology has remained unchallenged territory. Sepandarmaz Mashregi’s critical overview is a call for decolonizing the knowledge and scholarship within sport and exercise psychology by utilizing transformative approaches that centralize the voices of the cultural ’other’.

  Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse og machiavellisk ledelse

  I denne artikkelen av Trine Lise Andersen studeres lederstilen til landslagstrener i fotball i lys av toppfotballens rasjonalitet, der seier trumfer alt. Spørsmålet som drøftes er om treneren brukte både sin ofte kommuniserte transformasjonslederstil og en machiavellisk lederstil, og endret eventuelt balansen mellom disse lederstilene seg i forhold til lagets resultater. Antagelsen var at den machiavelliske lederstilen ville bli mer fremtredende når resultatene uteble.

  Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames

  This article by Åsa Bäckström, Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach explores learning during game-play of a snowboarding video game intrigued by questions raised in the wake of the increasing mediatisation and digitisation of learning. Using a short term sensory ethnography approach, we elaborate on the idea of multisensory emplaced learning and propose an organic metaphor – mycorrhiza – to both methodology and learning.

  Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object

  In this article by Marie Graffman-Sahlberg, Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall, critical questions are being raised about the enforcement of learning a particular health practice in school physical education (PE). The aim of the study was to explore upper secondary students’ learning and understandings of a specific learning object, aerobic fitness and how this influences health, after participating in a period of a longer lab work in physical education.

  The formation of interpersonal relationships in dance practice: A mixed-method study of two programmes

  This article by Susanne Ravn and Karsten Elmose-Østerlund sets out to investigate: a) the extent to which cooperative dance practices organised around a performance foster interpersonal relationships among the participants compared with the fostering of interpersonal relationships in different sports activities, and b) which cooperative aspects of such dance practices are of importance for the fostering of interpersonal relationships.

  Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har Norges idrettsforbund (NIF) hatt utfordringer knyttet til organisasjonskultur, økonomisk styring og gjennomsiktighet (transparency). I etterkant av at et NIF-oppnevnt utvalg (”Åpenhetsutvalget”) publiserte rapporten Innsyn, åpenhet og tillit i 2016 som en løsning på disse utfordringene, undersøker Hans Erik Næss i denne artikkelen i hvilken grad rapporten svarer på sitt mandat.

  Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students

  Physical education (PE) has been identified as a potentially powerful domain to promote physical activity (PA) among school-aged youth. The aim of this study by Julius Gerth, Anders Raustorp and Andreas Fröberg was to investigate PA intensity distribution during PE among Swedish upper secondary school students. The study showed rather higher PA intensity during PE than expected.

  Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system

  This study by Tor Söderström, Peter Brusvik and Stefan Lund of Sweden’s 24 football districts analyses whether contextual factors (number of players, number of elite teams, and number of elite players on each district team) influence the district teams’ relative age effect (RAE) and the way in which contextual factors and RAE correlate with the U15 teams’ competitive success.

  Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study

  This peer reviewed article by Joakim Ingrell, Marie Larneby, Urban Johnson and Susanna Hedenborg deals with student-athletes in a Swedish compulsory school with a sport profile, with the overall aim to study and discuss their beliefs about athletic ability, specifically changes in entity beliefs and incremental beliefs during the three-year period, and the role gender may affect such changes.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial