Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter

0
21

uk-flagIn English

Kutte Jönsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Med utgångspunkt i sex filmade träningstillfällen i tre olika sporter (jujutsu, gymnastik och friidrott) undersöker jag i denna artikel vad för slags idrottssubjekt tränare bygger genom sina talhandlingar. Jag försöker visa att det även i relativt vardagliga träningssituationer, i denna undersökning träning riktat till barn och ungdomar, finns ledarfilosofier som leder till att olika typer av idrottssubjekt konstrueras genom språket. Undersökningen vilar så till vida på premissen att idrottsledares språkbruk, eller talhandlingar, utgör en väsentlig del i konstruktionen av idrottssubjekt. En av de slutsatser jag drar av denna undersökning är att det tycks som om varje sport skapar sitt eget universum, mer eller mindre lik världen i övrigt, och att det är tränarnas talhandlingar som inom sig bär på en förmåga att öppna rum för adepterna, rum där såväl drömmar som insikter om begränsningar tar plats.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KUTTE JÖNSSON är docent i idrottsvetenskap med inriktning filosofi vid Malmö högskola, och dessutom vetenskaplig redaktör för Scandinavian Sport Studies Forum. Han har författat ett flertal böcker, och har även publicerats i flera internationella antologier och vetenskapliga tidskrifter, som exempelvis Sport, Ethics and Philosophy och Sport in Society.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.