Forskarprofil | Kutte Jönsson, Malmö högskola

kutte-jonsson


Befattning

 • FD i praktiskt filosofi, universitetslektor i idrottsvetenskap

Adress

 • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrottsfilosofi

Pågående projekt

 • Handikappidrott och kroppspolitik ur estetisk-filosofiska perspektiv

Publikationer i urval

Artiklar i urval

 • ”Who’s Afraid of Stella Walsh? – On Gender, ’Gene Cheaters’, and the Promises of Cyborg Athletes”, Sport, Ethics and Philosophy, vol. 1, nr 2.
 • “Fysisk fostran och föraktet för svaghet. En kritisk analys av hälsodiskursens moraliska imperativ”, Educare 2009:1.
 • “Sport Beyond Gender and the Emergence of Cyborg Athletes”, Directions in Contemporary and Future Sport, I Sport in Society, Bo Carlsson och Kutte Jönsson (red.), no. 2, vol. 13, 2010.
 • “Humans, Horses, and Hybrids. On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports”, Scandinavian Sport Studies Forum, vol. 3, p. 49-69, 2012.
 • “Olympic Amazons and the Cold War: The Rise and Fall of Gender Radicalism”, The Olympics and Philosophy, Heather L. Reid & Michael W. Austin (red.), (Lexington: The University Press of Kentucky), 2012.
 • “Environmental Ethics and the Olympics: On the Reconstruction of Nature for Sport”, The Sochi Predicament Bo Petersson & Karina Vamling (red.), (Cambridge: Cambridge Publishing), kommande 2013.

Böcker

 • Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap (Lund: Bokbox förlag, 2003).
 • Idrottsfilosofiska introduktioner (Malmö: idrottsforum.org, 2007. Andra upplagan 2008)
 • Matchen som aldrig ägde rum – och ytterligare åtta kapitel om idrott, etik och politik (Västerås: Ica Bokförlag, 2010).

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-05-24

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.