Jens Høyer-Kruse disputerar: Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter

jens-hoyser-kruseDen 7 november 2013, kl 14.00–16.00, disputerar Jens Høyer-Kruse i auditorie O100, Syddansk Universitet i Odense, på avhandlingen Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter.

Bedömningskommittén, det vill säga opponenter och betygsnämnd, består av professor Arja R. Aro, Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, førsteamanuensis Kolbjørn Rafoss, Institutt for Idrettsfag, Høgskolen i Finnmark, Alta Norge, och lektor Henrik Harder, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet.

Handledare har varit Jørn Hansen och Bjarne Ibsen, båda professorer vid Syddansk Universitet.

Forskningen som ligger till grund för avhandlingen har fått ekonomiskt stöd av Lokale- og Anlægsfonden samt av kommunerna Høje-Taastrup, Ringsted, Slagelse och Syddjurs.

idrottsforum.org önskar Jens lycka till, och hoppas att så många som kan tar sig till SDU-Odense och lyssnar på hans försvar av sin högintressanta avhandling, som sammanfattas nedan.


Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter

Ph.d.- afhandlingen ’Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter’ beskriver et forskningsprojekt, hvor formålet har været at opnå større viden om sammenhængen mellem idrætsfaciliteterne og idræts- og motionsdeltagelsen. Forskningsprojektet omfatter en kortlægning af de eksiste­rende idræts­faciliteter i fire danske kommuner (Høje-Taastrup, Ringsted, Slagelse og Syddjurs), en historisk analyse af ændringerne i idrætsfaciliteterne i Ringsted kommune, og en undersøgelse af børn og voksnes idrætsdeltagelse, hvilke fysiske rum/steder, som anvendes dertil, samt betydningen af af­stand og tilgængelighed til idrætsfaciliteterne. Ph.d.-afhandlingen bygger på tre delstudier.

I det første studie undersøges hvor stor indflydelse resultaterne fra ’Ringsted-undersøgelsen’ fik på Ringsted Kommunes idræts- og facilitetspolitik i perioden fra starten af 1980’erne til slutningen af 1980’erne. Studiet rekonstruerer handlingsforløbet forud for, under og efter en storstilet undersøgel­se af idrætsfaciliteter og idrætsdeltagelsen i kommunen og de efterfølgende forsøg på at udvikle en planlægning baseret herpå. Studiet gør bl.a. op med den populære opfattelse af, at ’Ringsted-undersøgelsen’ og dens anbefalinger aldrig blev formelt anerkendt eller benyttet.

Det andet studie undersøger sammenhængen mellem afstand til, såvel som tilgængeligheden af idrætsfacilite­ter og børns brug af disse til organiseret idræt. Studiet baserer sig på en spørgeskemaun­dersøgelse af over 4.000 børn i alderen 9-17 år i de fire kommuner. Studiet fandt at der ikke var sammenhæng mellem afstan­den til eller tilgængeligheden af idrætsfaciliteterne og børn deltagelse i organiserede idrætsaktiviteter. Desuden viste studiet, at børn langt fra altid benytter den nærmeste idrætsfacilitet og peger dermed i retning af andre faktorer, som kan påvirke børns anvendelse af specifikke idrætsfaciliteter, herunder kvaliteten og anvendelig­heden af faciliteten.

Det tredje studie undersøger, om afstanden til og tilgængeligheden af forskellige typer af idrætsfaci­liteter kan bruges til at forudsige deltagelse i idrætsaktiviteter, og om valget af en specifik idrætsaktivitet kan forudsiges ved afstanden til den nærmeste idrætsfacilitet for den specifikke idrætsaktivitet. Spiller man f.eks. fodbold fordi man bor tæt på fodboldbaner? Studiet baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse af over 3.000 voksne i alderen 16-77 år i de fire danske kommuner. Studiet fandt at hverken afstanden til eller tilgængeligheden af idrætsfaciliteter kunne forbindes med deltagelse i idrætsaktiviteter. I stil med undersøgelsen af børn fandt denne analyse også, at voksne heller ikke benytter deres nærmeste idrætsfaciliteter.

Afhandlingens to sidste delstudier viser, at der er behov for mere detaljerede analyser af de faktorer, som er med til at afgøre befolkningens idrætsdeltagelse. F.eks. har afstand ikke den helt så store betydning, som man tidligere troede.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.