Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, USN har ledig stilling som professor i idrett og friluftslivsfag

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig en 100% fast stilling som professor i idretts- og friluftslivsfag med tyngde innen humaniora eller samfunnsvitenskap.

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder kroppsøving/instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Bø, men det vil være undervisnings- og veiledningsoppgaver også på campus Notodden og Vestfold.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifiserer for fast tilsetting som professor i idretts- og utdanningsvitenskap, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år, dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid, jf. UH-loven § 6-5 (1). Stillingen gjøres fast ved oppnådd kompetanse etter ny sakkyndig vurdering innen utløpet av denne perioden.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen tilknyttet det idretts- og friluftslivsfaglige miljø i Bø på bachelorstudiene i idrettsvitenskap og friluftsliv, kultur og naturveiledning, samt masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv og doktorgradsutdanningen i kulturstudier. Stillingen kan bli pålagt emneansvar, undervisning og veiledning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt.

Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

  • å delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning av studenter og eksamensarbeid i på bachelor, master og Ph.D.-nivå
  • å undervise på campus, samt nett- og samlingsbasert undervisning (opplæring i bruk av elektronisk verktøy vil bli tilbudt)
  • å bidra aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid
  • å veilede stipendiater
  • å medvirke til vekst og utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved USN
  • å engasjere seg i flerfaglige samarbeidsprosjekter

Kvalifikasjoner

  • doktorgrad og spisskompetanse innen samfunnsfaglige eller humanistiske tema innen idrett eller friluftsliv
  • erfaring fra undervisning og veiledning i idrett eller friluftsliv i høyere utdanning
  • dokumentert forskningserfaring innenfor samfunnsvitenskapelige eller humanistiske felt/områder/perspektiver som er relevant for idrett eller friluftslivsfaglig utdanning og forskning
  • pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kurs i UH-pedagogikk
  • personlig egnethet for stillingen, herunder blant annet formidlingserfaring, evne til kommunikasjon og gode samarbeidsegenskaper

Det kreves bred og solid bakgrunn og forskningskompetanse innen idrett eller friluftsliv som fag-, forsknings- og profesjonsområder. Søkeren må kunne dokumentere høy kompetanse innen ett eller flere forskningsområder. For tilsetting som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder, se forskrift.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Den tilsatte må den derfor kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg kan det bli pålagt undervisningsoppgaver der engelsk er undervisningsspråk.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifiserer for fast tilsetting som professor i idretts- og utdanningsvitenskap, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år, dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid, jf. UH-loven § 6-5 (1). Stillingen gjøres fast ved oppnådd kompetanse etter ny sakkyndig vurdering innen utløpet av denne perioden.

Vi tilbyr

  • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
  • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
  • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Professor (stillingskode 1013): NOK 658 300 – 922 300 i året.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Instituttleder Annette Bischoff, tlf: 35952787 / 97177203

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kristine Aa. Aasland, epost: kristine.a.aasland@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor)
 • liste over vitenskapelige publikasjoner
 • liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.