More
  Home Tags University of South-Eastern Norway

  Tag: University of South-Eastern Norway

  Ledig stilling | Førstelektor/førsteamanuensis i idrettspedagogikk, læring og ledelse, till Universitetet i Sørøst-Norge. Søknadsfrist 9. 0oktober 2021

  Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Søkere må ha relevant doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen idrettspedagogikk, læring og ledelse i idretten. Det vil bli lagt særlig vekt på om søker kan undervise i emnene både i praksis og teori. På institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving er vi svært opptatt av å kunne tilby god undervisning og veiledning. Det vil bli lagt stor vekt på erfaring i og evne til å undervise og veilede studenter.

  Ledig plats | Stipendiat i barne- og ungdomsfotball @ Universitetet i Sørøst-Norge | Søknadsfrist 2020-10-01

  Et mål for forskningsprosjektet er å undersøke konsekvensene av den tydelige profesjonaliseringen som foregår i spillerutviklingen i norsk fotball. Norge henger forskningsmessig etter andre land innenfor tematikken «talentutvikling». Det vil derfor være av interesse å kontrastere funnene våre med studier gjort i andre land, som f.eks. Tyskland, England og Spania, men også til våre naboland Sverige, Danmark og Island.

  Vacancy | PhD Research Fellow in sports, gender and sustainability @ University of South-Eastern Norway | Apply before October 1, 2020

  In this particular project, we seek to advance understandings of gender, sustainability and the organization of sport nationally, as well as internationally. More specifically, this project seeks to understand the workings of gender in the context of selected sport organizations, programs and/or initiatives in order to advance insights and possibly sport policies aimed at making sport more sustainable.

  Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, USN har ledig stilling som professor i idrett og friluftslivsfag

  Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen tilknyttet det idretts- og friluftslivsfaglige miljø i Bø på bachelorstudiene i idrettsvitenskap og friluftsliv, kultur og naturveiledning, samt masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv og doktorgradsutdanningen i kulturstudier. Stillingen kan bli pålagt emneansvar, undervisning og veiledning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt.

  PhD Research Fellow in “Sports, Outdoor Life, Technology and Policy” to University of South-Eastern Norway (Second announcement). Apply no later than March 31, 2019

  Technology seems to play an ever more important role in sports and outdoor life: GPSs, pulse watches and treadmills; recognition technology such as Facebook, Strava and Instagram is increasingly being incorporated into people’s sporting and outdoor activities. Technology can be both disciplining and empowering, guiding an individual’s actions in a variety of ways.

  ”Kulturelle betydninger og sportslige utfordringer gjennom 125 år” – fagseminar om fotball og fotballens rolle i samfunnet, 25. april 2019. Påmeldingsfrist: 5. april 2019

  I forbindelse med at Norges eldste eksisterende fotballklubb markerer sitt 125-års jubileum i 2019, arrangerer Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Odds Ballklubb, Skien kommune og NFF Telemark et fagseminar med utgangspunkt i klubbens jubileumsbok, Helter i sort og hvitt - historien om Odds Ballklubb og byen gjennom 125 år.

  Vacancy | Ph.D. Research Fellow in “Sports, Outdoor Life, Technology and Policy” | University of South-Eastern Norway. Apply no later than September 15, 2018

  Technology seems to play an ever more important role in sports and outdoor life: GPSs, pulse watches and treadmills; recognition technology such as Facebook, Strava and Instagram is increasingly being incorporated into people’s sporting and outdoor activities. Technology can be both disciplining and empowering, guiding an individual’s actions in a variety of ways.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial